Forskarskolans riktlinjer

Forskarskolans riktlinjer innehåller all väsentlig information om hur forskarskolan organiseras och om verksamheten. Dokumentet uppdateras varje termin genom att förändringar diskuteras av samarbetsrådet och i dialoggrupperna innan det godkänns vid handledarkollegiet vid Historiska institutionen i Lund.

Läs de gällande riktlinjerna.

Ett år i FS

PM-internat: vecka 4 eller 5

Nordiska skrivbordsbytet: vecka 10–11

Teorikurs: vecka 7–13

Konferens inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 23 eller 24

Introduktionsdag för nya doktorander: vecka 37

Utlysning skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld: Deadline 15 september

Internat: Andra hälften av september

Utlysning mobilitets-
stipendium:
Deadline 15 oktober

Utlysning nordiskt skrivbordsbyte: Deadline 30 november

Skrivbordsbyte inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 45–46

Kursen "Historiska
problem":
vecka 47–2

Sidansvarig: hanne.sandershist.luse | 2021-08-31