lunduniversity.lu.se

The Subject of History

Department of History | The Joint Faculties of Humanities and Theology

Arbetshistoriska seminariet

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet har ambitionen att fungera som en öppen kontaktyta mellan forskare och intresserad allmänhet. Seminarieverksamheten syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Arbetshistoriska seminariet är sedan år 2000 en del av Centrum för Arbetarhistoria. Kontaktperson: Hans Wallengren, hans.wallengrenhist.luse. För vidare information se även www.arbetarhistoria.org.

Kontaktinformation

Hans Wallengren, hans.wallengrenhist.luse.
För vidare information se även www.arbetarhistoria.org.