lunduniversity.lu.se

The Subject of History

Department of History | The Joint Faculties of Humanities and Theology

Magister- och masteruppsats

I riktlinjerna för uppsatsarbete på magisternivå och masternivå finner du bl a anvisningar, formaliakrav, mål och en checklista för uppsatsen.I betygskriterierna för respektive uppsats finner du de krav på uppsatsen som måste uppfyllas för att visst betyg.