Course

Course code: HISS25
Swedish title: Historia: Tematisk påbyggnadskurs 1
Credits: 7.5

Study period: autumn semester 2019
Type of studies: full time, day
Study period: 2019-12-04 – 2020-01-19
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-31031

Teachers: Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander

Description

För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs, finns det tematiska fördjupningskurser, för att få djupare förståelse för historiska sammanhang. Genom att gemensamt reflektera över komplexa historiska problem ges du möjlighet att behärska forskningsläget över en vald problematik. Kursen ingår i Masterprogram i historiska studier.

Du studerar ett särskilt problemområde som institutionen väljer utifrån vilken forskningskompetens som finns tillgänglig under den aktuella terminen. 

Tillsammans med andra studenter kommer du närma dig historiska företeelser inom denna tematik genom att tillämpa olika teorier och perspektiv, och genom att bli bekant med aktuell forskning på temat. Frågor som du som student kommer att diskutera på kursen kan vara: hur kan vi se fenomen i sitt historiska sammanhang; hur identifierar vi förändring och var söker vi kontinuitet; vad är det unika och vad är det generella; vad är orsak och vad är verkan? 

Historia har en politisk och kulturell betydelse i samhället, och utbildningens profil riktas mot kulturhistoria och historiekultur. 

Undervisningen bedrivs i seminarieform i mindre grupp och genom handledning. Kurserna examineras huvudsakligen genom aktivt deltagande i seminarier och hemtentamen.

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-22