Course

Course code: HISA28
Swedish title: Historia: Nätbaserad fortsättningskurs
Credits: 30

NB! The information below was about spring semester 2023. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: spring semester 2023
Semester: 2
Type of studies: part time, 50 %, distance course
Study period: 2022-08-29 – 2023-06-04
Language of instruction: Swedish
Eligibility: To be admitted to the course, students must have passed 15 credits from History: Level 1 (HISA19, HISA24 or the equivalent).

Description

Denna nätbaserade fortsättningskurs i historia på halvtid söker du som har läst en allmän grundkurs i historia om 30 hp. I den fristående fortsättningskursen får du fördjupade ämneskunskaper inom utvalda områden och du lär dig grunderna i historievetenskaplig forskning. En grundkurs i historia, eller motsvarande, är behörighetskrav. Efter kursen är du behörig att läsa vår kandidatkurs i historia.

Kursens innehåll

Fokus på kursen ligger i ämnesfördjupning i historia och på hur du som akademiker skriver för andra grupper i samhället. Du studerar olika texttyper där historia är ett viktigt inslag – vetenskapliga artiklar och avhandlingar, lärobokstexter och utställningstexter, men också populärvetenskapliga framställningar – för att lära dig hur texter kan anpassas till olika mottagare. I Metodkursen lär du dig grunderna för forskning. Terminen avslutas med att du skriver en kortare vetenskaplig uppsats.

Studierna

Kursen består av fyra delkurser:

  1. Tematisk fördjupningskurs
  2. Akademiskt skrivande
  3. Metodkurs
  4. Uppsatskurs

Den tematiska kursen varierar från termin till termin. Delkurserna kan gå parallellt.

Undervisningen består av nätseminarier och veckovisa skriftliga övningar. Tillsammans med andra studenter diskuterar du och tar ställning till vetenskapliga problem och löser olika uppgifter.

Du lär dig olika metoder som historiker kan arbete med, och arbetar själv med en forskningsfråga. Vid terminens slut lägger du fram en mindre uppsats på ett nätseminarium, och du deltar i diskussioner on-line kring de andra studenternas uppsatser.

All undervisning är på distans, det finns inget krav på obligatoriska möten i Lund. Några av nätseminarierna sker dock vid exakta klockslag, speciellt på uppsatskursen. Kursen går på halvtid och sträcker sig över två terminer. Kursen kräver mycket eget arbete, och att du kan studera 20 timmar per vecka.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. På våra kurser undervisas du av framstående forskare. Historiska institutionen finns i LUX, Lunds välutrustade humanist- och teologcentrum, och du får som distansstudent tillgång till vårt moderna forskningsbibliotek.

Efter utbildningen

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Included parts

  • Thematic Specialisation, 7.5 credits
  • Academic Writing, 7.5 credits
  • Research Methods, 7.5 credits
  • Paper, 7.5 credits

Important dates – autumn semester 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
In Swedish
2 September 2024 – 8 June 2025

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 July 2024

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 57,500
First payment: SEK 28,750
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-22