Course

Course code: HISA26
Swedish title: Historia: Grundkurs och fortsättningskurs
Credits: 60

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2018.

Study period: spring semester 2018
Semester: 2
Type of studies: full time, day
Study period: 2017-08-28 – 2018-06-03
Language of instruction: Swedish
Eligibility: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: History 1b/1a1+1a2 and Social Studies 1b/1a1+1a2 or History A and Social Studies A

Introductory meeting: 2018-01-15 at 13:15 – 14:00 in LUX:B152

Teachers: Marie Lindstedt Cronberg

Description

Vill du ha både bred allmänbildning i historia och lära dig grunderna för historisk forskning? Då är Grund- och fortsättningskursen, som löper över två terminer, rätt val. 

Efter kursen är du behörig att läsa kandidatkursen i historia.

Kursens innehåll

Grund- och fortsättningskursen i historia ger dig en gedigen allmänbildning i historia. Studier handlar både om vad historia är som vetenskap och den historiska utvecklingen från forntid till nutid. Du studerar svensk, nordisk och europeisk historia med utblickar mot andra världsdelar och kulturer och globalhistoriska perspektiv.

Första terminens studier ger dig en gedigen allmänbildning i historia. Kursen inleds med en introduktion till historia som vetenskap. Här studerar du ämnets framväxt och du lär dig grunderna för hur en historiker arbetar med olika typer av källor. I tre översiktskurser studerar du svensk, nordisk och europeisk historia med utblickar mot andra världsdelar och kulturer och globalhistoriska perspektiv. Du läser källmaterial från olika tidsperioder och får inblick i hur historieskrivning går till.

Under den andra terminen ligger fokus på ämnesfördjupning och på akademiskt skrivande. I kursen Akademiskt skrivande studerar du olika texttyper där historia är ett viktigt inslag – vetenskapliga artiklar och avhandlingar, lärobokstexter och utställningstexter, men också populärvetenskapliga framställningar – för att lära dig hur texter kan anpassas till olika mottagare. I Metodkursen lär dig grunderna för forskning. Terminen avslutas med att du skriver en kortare vetenskaplig uppsats. 

Studierna

Kursen består av följande delkurser:
1. Historia som vetenskap
2. Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350
3. Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850
4. Modern tid, 1850–2000-tal
5. Tematisk fördjupningskurs
6. Akademiskt skrivande
7. Metodkurs
8. Uppsatskurs

Den tematiska kursen varierar från termin till termin.
På kursen deltar du i föreläsningar och arbetar tillsammans med andra studenter i gruppövningar. Du deltar också i uppsatsseminarier.

Studiemiljön

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. Redan på grundkursen undervisas du av framstående forskare.

Efter utbildningen

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Included parts

 • Scholarly Approaches in History, 7.5 credits
 • The Ancient, Classical and Medieval Periods until 1350, 6 credits
 • Team Exercises, 1.5 credits
 • The Late Medieval and the Early Modern Period, 1350-1850, 6 credits
 • Group Exercises, 1.5 credits
 • The Modern Age, 1850-2000s, 6 credits
 • Group Exercises, 1.5 credits
 • Thematic Specialisation, 7.5 credits
 • Academic Writing, 7.5 credits
 • Research Methods, 7.5 credits
 • Paper, 7.5 credits

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-22