Course

Course code: HISA23
Swedish title: Historia: Nätbaserad fortsättningskurs
Credits: 30

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2020.

Teaching – spring semester of 2020

The Dean decides

  • The Joint Faculties of Humanities and Theology will temporarily transfer to distance teaching and examination by using the online platform Canvas or the tool Zoom. Exceptions are possible with consideration to e.g. group sizes. The change will occur starting March 18 2020 and will persist until the recommendations relating to the corona epidemic change.

Study period: spring semester 2020
Semester: 2
Type of studies: part time, 50 %, distance course
Study period: 2019-09-02 – 2020-06-07
Language of instruction: Swedish

Description

I den nätbaserade fortsättningskursen i historia får du fördjupade ämneskunskaper inom utvalda områden, och du lär dig grunderna i historievetenskaplig forskning. Grundkursen i historia, eller motsvarande, är behörighetskrav. Efter denna fristående kurs är du behörig att läsa kandidatkurs i historia.

Kursens innehåll

I kursen får du:

  • fördjupade kunskaper inom utvalda områden av historien
  • lära dig formulera vetenskapliga frågor
  • kunskap om metoder som används inom historisk forskning
  • kritiskt granska vetenskapliga texter
  • skriva en vetenskaplig uppsats

Beskrivning

I fortsättningskursen får du fördjupade kunskaper i historia och du lär sig grundläggande historievetenskaplig metod. I veckoövningar diskuteras historievetenskapliga problem och du analyserar texter och tränar på att formulera vetenskapliga frågor. De tematiska kurserna kan behandla ämnen som kolonialismens historia, genushistoria och intersektionalitet, eller religion och sekularisering.

Fortsättningskursen avslutas med en vetenskaplig, mindre uppsats: Där lär du dig grunderna för historievetenskaplig textproduktion, och att arbeta med källor. I uppsatsen tillämpas de metodiska verktyg och den tolkningsförmåga som du tillägnat dig under dina historiestudier. 

Kursen består av följande delkurser: 
Delkurs 1. Tematisk fördjupning, 7,5 hp 
Delkurs 2. Tematisk fördjupning, 7,5 hp 
Delkurs 3. Att arbeta historievetenskapligt, 7,5 hp
Delkurs 4. Uppsatskurs, 7,5 hp. 

All undervisning är på distans, det finns inget krav på obligatoriska möten i Lund. Ingen undervisning eller examination sker vid exakta klockslag förutom i uppsatskursen. Kursen går på halvtid och sträcker sig över två terminer.

Historia kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp), och kan alltså utgöra huvudämne för en Filosofie kandidatexamen (180 hp).

Included parts

  • Att arbeta historievetenskapligt, 7.5 credits
  • Tematisk fördjupning 1, 7.5 credits
  • Uppsatskurs, 7.5 credits
  • Tematisk fördjupning 2, 7.5 credits

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-22