Course

Course code: HISA05
Swedish title: Historia: Modern tid, 1850-2000-tal
ECTS credits: 7.5

NB! The course is not given this semester. The information below was about autumn semester 2018.

Study period: autumn semester 2018
Type of studies: full time, day
Study period: 2018-12-03 – 2019-01-18
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-30961
Eligibility: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: History 1b/1a1+1a2 and Social Studies 1b/1a1+1a2 or History A and Social Studies A

Introductory meeting: 2018-12-05 at 8:15 – 10:00 in LUX:C126 hörsal

Teachers: Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander

Description

I kursen Modern tid läser du om den historiska utvecklingen i Europa och världen från mitten av 1800-talet fram till idag. Kursen är en fristående kurs på 7,5 högskolepoäng. Denna kurs utgör också en delkurs i grundkursen i historia.

Kursens innehåll

I kursen studerar du europeisk, inklusive nordisk och svensk, historia men också globalhistoriska perspektiv. Du studerar bl.a. industrialiseringen, nationalism och imperialism. Du studerar också den ryska revolutionen, de båda världskrigen, förintelsen, nazismen och kommunismen, kalla kriget, avkoloniseringen, demokratins framväxt i Norden, välfärdsstaten, och framväxten av en ny världsordning efter kalla krigets slut. I kursen ingår analys av källmaterial från tiden.

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar och övningar i mindre studentgrupper. Tillsammans med andra studenter diskuterar du och tar ställning till vetenskapliga problem. Kursen avslutas med en skrivning.

Studiemiljön

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia, med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. Våra framstående forskare undervisar på alla våra kurser på alla nivåer.

Efter utbildningen

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

 

Modules

  1. The Modern Age, 1850-2000s, 6 ECTS
  2. Group Exercises, 1.5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-22