lunduniversity.lu.se

The Subject of History

Department of History | The Joint Faculties of Humanities and Theology

Sök bland frågor


Se senast besvarade frågorna
Forntid och antik #7087 Fråga Hur kommer det sig att den Hadrianska muren byggdes?
Romarna dominerade hela den kända världen, besegrade alla militärt.
Men inte pikterna I norra Skottland. Varför?
Bengt-Ove (60 år) - 2019-10-06 04:19:49
Svar

Det förefaller finnas olika åsikter om detta. Å ena sidan har påpekats att det inte fanns så mycket att komma efter i Skottland, det var glesbefolkat och inte särskilt bördigt och hade inga viktiga naturtillgångar; romarna erövrade inte för nöjes skull. Å andra sidan har det framhållits att det där faktiskt fanns naturtillgångar som hade varit intressanta, som bly, silver och guld, och att det i romersk ideologi låg en strävan att lägga så mycket som möjligt under sig. I så fall skulle anledningen snarare vara att de skotska högländerna lämpade sig dåligt för den sorts krigföring romarna var bra på men utmärkt för gerillakrig med små styrkor; det skulle alltså ha varit militärt för kostsamt. Muren byggdes i varje fall för att skydda det romerska Britannien från plundringsräder från pikterna.

Det kan för övrigt anmärkas att romerna långt ifrån lade under sig hela den kända världen och led ett antal spektakulära nederlag som stoppade deras expansion, t.ex. mot Partherriket vid Carrhae 53 f.Kr. och mot germanerna i Teutoburgerskogen 9 e.Kr.


2019-10-08 11:52:05 - HG
1900-tal #7086 Fråga Varför bombade inte Churchill malmbanan till Narvik och på så sätt stoppade järnmalmsleveranserna till Nazi-tyskland?
Bengt-Ove (60 år) - 2019-10-03 15:44:07
Svar

Storbritannien var redan före kriget oroat av den svenska järnmalmsexporten till Tyskland och under finska vinterkriget beslutade man att sända en hjälpstyrka via Narvik till Finland; på vägen skulle den ockupera de svenska järngruvorna. Bl.a. av det skälet gick den svenska diplomatin på högtryck för att medla fram en fred mellan Finland och Sovjetunionen. Freden kom innan Storbritannien hann genomföra sin plan och Churchill var rasande på Sverige för den uteblivna möjligheten. Det är okänt, i varje fall för undertecknad, om det senare under kriget fanns andra planer, t.ex. att bomba järngruvorna, men det är osannolikt eftersom en del av den svenska järnexporten också gick till Storbritannien. Man var också, både i Storbritannien och i Tyskland, rädd för att svenskarna, i händelse av ett anfall, skulle spränga gruvorna. I takt med att kriget vände pressade de allierade Sverige till att minska och till slut stoppa exporten till Tyskland, och i motsvarande grad öka den till de allierade.


2019-10-08 11:35:15 - HG
Allmänt #7085 Fråga Hej! Jag är nyfiken på hederskultur i Sverige. Idag tänker vi kanske först och främst på hederskultur som kommer utifrån, eftersom Sverige har blivit väldigt individualiserat, men jag antar att familjens heder har varit mycket viktig även i Sverige, om vi tittar bakåt i tiden. Min fråga är: Hur långt bakåt måste man gå för att se att familjens heder och kollektivet var viktigare än individen? Hur kunde hedersförtryck ta sig uttryck i Sverige?
Hannes (18 år) - 2019-10-01 09:32:38
Svar

Vi har definitivt haft en hederskultur i Sverige liksom i hela Europa. Men av forskningen att döma förefaller det som om den längre varit mer individuell än de former av hederskultur vi idag möter i olika delar av världen. Heder och ära var viktigt för folk förr, det var närmast ett slags ägodel, en del av människors sociala kapacitet - med en "oärlig" kunde man inte ha något att göra. Man kunde dömas att mista äran och hade då skadad social kapacitet. Äran var olika för män och kvinnor; för kvinnor var den väldigt knuten till sexualiteten, medan mäns ära kunde skadas på många områden. Det var viktigt att tvätta bort anklagelser om bristande ära, men i motsats till de hederskulturer vi ofta diskuterar idag förefaller det inte så mycket ha varit släktens sak att göra detta genom direkt hämnd. På 1600-talet, när vi för första gången har ett omfattande källmaterial, är det tydligt att människor ofta gick till statens domstolar för att rentvå sig. Mål där någon anklagats för att ha förolämpat en annan är mycket vanliga. Kvinnor förolämpades ofta just på det sexuella området - skälldes för "hora" etc - medan män i stället gärna förolämpades med att de betedde sig som tjuvar eller var allmänt ohederliga. Här var hedern uppenbarligen viktig för den enskilda, men den upprätthålls genom ett offentligt och individuellt förfarande inför domstol. Den manliga hedern försvarades dock ibland handgripligt; trots att dueller var förbjudna förekom de i högra samhällslager. 

Under 1700- och 1800-talet är det som om känsligheten kring heder och ära avtar. Det sexuella blir mindre belastat när utomäktenskapliga förbindelser i olika steg avkriminaliseras. Kontraktsrelationer och marknadsrelationer kommer i stället för personliga tillitsförhållanden. Ärekränkning blir ett allt mer sällsynt brott. Kanske är trenden idag på väg att vända med vår ökade känslighet för kränkningar?

Det är en öppen fråga om en mer släktrelaterad hederskultur har förekommit under medeltid eller vikingatid i Norden. Det förefaller i de medeltida lagarna finnas spår av ett sådant släkttänkande, men nyare forskning är tveksam till den gamla tanken om ett förkristet "ättesamhälle" i Norden. 


2019-10-02 17:09:41 - HG
1800-tal #7083 Fråga Jag håller på att läsa Berzelius självbiografiska anteckningar och undrar lite över förkortningarna gällande pengar. Jag antar att rdr betyder riksdaler och sk skilling. Men vad innebär rgds? Jag har sökt på nätet, men hittar inget svar.
Katarina (55 år) - 2019-10-01 08:42:49
Svar

"rgds" står för (riksdaler) riksgälds. Riksgäldskontoret grundades 1789 för att ta hand om statsskulden och började ge ut sedlar, som kallades riksdaler riksgäld(s), detta till skillnad från Riksbankens sedlar, som kallades riksdaler banco. De hade lite olika värde, som växlade under tiden. 1855 infördes decimalsystemet och riksdaler riksgäld kallades härefter riksdaler riksmynt; 1 rdr bestämdes då bestå av 100 öre. 1873 infördes i stället kronan, till att börja med i en valutaunion med Danmark och Norge.


2019-10-02 11:27:54 - HG
Forntid och antik #7082 Fråga Hej! Jag håller på att skriva en uppsats om antiken och jag undrar hur ekonomin och handeln såg ut i Romarriket och Antikens Grekland. Tacksam för svar
Elin (16 år) - 2019-09-30 08:11:05
Svar

Vi löser inte skoluppgifter, men ett tips är att titta i Eva Queckfeldts bok "Medelhavsvärlden. 3000 år av historia", som vi använder i vår undervisning. Den kan finnas på ditt skolbibliotek eller på kommunbiblioteket.


2019-09-30 11:21:59 - HG
Allmänt #7081 Fråga Hej Historiska institutionen!
Jo...min fråga lyder. När upphörde "värdshusen" i Sverige med att erbjuda sängplats i sängar där det redan kunde ligga en person.
Hälsar Carl-Johan Rosén
carl-johan (71 år) - 2019-09-26 13:59:21
Svar

Jag känner inte till att man fick dela säng med okända på värdshus, men det är inte osannolikt. I takt med att synen på den enskilda individens integritet har förändrats de senaste århundradena har toleransen för att dela säng och även dela rum minskat Ännu i början av 1900-talet var det vanligt att syskon delade säng och också att tjänstefolk på landet sov i samma säng (om de var av samma kön). Om den praxis du nämner existerade - väl då bara för de minst bemedlade - är det möjligt att den hängt kvar lika länge. Ännu vid mitten av 1900-talet hade vandrarhem oftast sovsalar och sjukhusen hade stora salar med många sängar. Numera vill vi helst ha eget rum och många upplever det som besvärande att dela rum med bara en, två eller tre patienter på sjukhus. En rolig artikel om sömnvanor genom historien finns på denna länk: https://popularhistoria.se/vardagsliv/hygien-halsa/sa-har-vi-sovit-genom-seklerna.


2019-09-30 11:20:34 - HG
Forntid och antik #7080 Fråga Hej,

Jag undrar vad forskningen säger om möjligheten att svenska vikingar reste västerut mot dagens Amerika såsom jag läst att de danska vikingarna gjorde?

Jag jobbar med en programidé där vi vill ge förslag på svenska vikingars färdvägar och vi skulle gärna vilja ha med en rutt västerut – går det att säga att vissa svenska vikingar reste från Sverige västerut mot nordamerika –och går det i så fall att säga något om var i Sverige man utgick ifrån eller vilka viktiga ”stopp” på vägen som fanns?

Väldigt tacksam för svar!

Bästa hälsningar,
--
Cayza Staffansson | Researcher
Mastiff | Magasin 1, Frihamnen | Stockholm, Sweden | Box 270 34 | 102 51 Stockholm
mob. +46 73 95 18 353
cayza.staffansson@mastiff.se I www.mastiff.se
Cayza (34 år) - 2019-09-19 09:54:00
Svar

För det första är det tveksamt att tala om "danska" och "svenska" vikingar vid denna tid (sent 9- och tidigt 1000-tal), man bör nog snarare tala om folk från det nuvarande Danmark respektive Sverige. Så vitt jag vet känner vi inte till några resor av det slag du talar om (inte heller från det nuvarande Danmark). Enligt de enda skriftliga källor vi har, som är nedskrivna på Island långt senare, var det människor från nordbobygderna på Grönland (koloniserade från Island) som begav sig västerut till "Vinland". Vi vet heller inte var detta Vinland var, men en vikingatida tillfällig bosättning har hittats på Newfoundlands nordspets, det är det enda arkeologiska spåret av nordbor i Nordamerika utanför Grönland. Det bör ha funnits några kontakter från Grönland med Danmark och Norge senare under medeltiden, eftersom kyrkan på Grönland lydde under först ärkebiskopen i Lund och senare Nidaros (Trondheim), men förbindelsen tycks ha upphört vid 1300-talets mitt. Att de kontakterna skulle ha utsträckts till Nordamerikas fastland är inte känt och väl heller inte troligt, eftersom där aldrig uppstod någon fast nordbobebyggelse. Svaret måste alltså bli negativt.


2019-09-20 12:00:19 - HG
Tidigmodern tid (1500-1800) #7078 Fråga Jag har en fråga: Vad är definitionen av titeln hovberidare? Är det samma sak som en hovfurir?
Jesper (-38 år) - 2019-09-19 00:07:30
Svar

En beridare är en som rider in (dresserar) hästar. En hovberidare borde vara en sådan som är verksam vid ett hov. Det är inte samma sak som hovfurir, som var en anställd vid hovet som sörjde för gästers bekvämlighet, kunde sköta arrangemangen vid fester och vara chef för andra hovtjänare. Ett bra hjälpmedel för att hitta gamla yrkestitlar är Andersson & Anderö, Ordbok för släktforskare.


2019-09-20 11:43:53 - HG
Tidigmodern tid (1500-1800) #7073 Fråga Hej!
Jag undrar vilka som hade peruk i Sverige under stormaktstiden. Bara de rikaste, antar jag. Men från vilken ålder? Hade även ungdomar inom överklassen peruk?
Karl (41 år) - 2019-08-27 09:02:09
Svar

Vi är inte så bra på modehistoria - kanske du snarare skulle fråga på något kulturhistoriskt museum, typ länsmuseum? - och jag har inte fått något svar från mina kolleger. Vad jag kan se av bilder hade barn vanligen inte peruk utan gick ofta barhuvade, gärna med långt hår. Jag gissar att peruken var en manbarhetssymbol som antagligen kom när pojken också började bära värja, kanske vid konfirmationstiden. Peruker blev allmänna bland de övre skikten i Europa under senare hälften av 1600-talet. Som på så många andra områden verkar Ludvig XIV:s hov vara en förebild. Om man hade peruk berodde nog inte bara på hur rik man var utan snarare var i samhällshierarkin man stod. Adeln hade peruk och jag gissar att även ofrälse högre ämbetsmän, ännu inte adlade, liksom bruks- och manufakturägare, större köpmän och akademiker kunde ha det. Klädedräkten var lagreglerad och man fick inte klä sig över sitt stånd. Om en bonde skulle få för sig att bära peruk skulle han antagligen ha hamnat inför domstol. Man skulle se på folk vilka de var och var i samhällspyramiden de befann sig.


2019-09-12 11:37:04 - HG
1900-tal #7077 Fråga Hej!
Kunde Hitler förstå eller kommunicera på engelska?
Yilun Zhang (21 år) - 2019-09-03 21:13:07
Svar

Nej, det anses att Hitler aldrig lärde sig engelska. Det enda främmande språk han studerat var franska i skolan, men det lär inte ha varit mycket. Det finns en uppgift om att han skulle ha kunnat läsa lite engelska och franska, men den är osäker.


2019-09-04 17:24:45 - HG