13

Oct

Textseminariummed David Dunér med Förmoderna seminariet

13 October 2021 13:15 to 15:00 Seminar

Textseminarium med David Dunér

I detta textseminarium diskuteras huvudlinjerna i svensk idéhistoria under perioden 1483–1620, från senmedeltid till stormaktstid, den tid som omfattas av reformationen och renässansen. Här diskuteras de viktigaste idéströmningarna som kom att förändra tidens svenska politiska, intellektuella, religiösa och vetenskapliga tänkande, som skolor och universitet, boktryckarkonsten, reformationen, historieskrivningen, geografin, medicinen och astrologin.

About the event:

13 October 2021 13:15 to 15:00

Location:
Zoom, kontakta Bonnie för länk (och text)

Contact:
bonnie.clementssonhist.luse

Save the event to your calendar