lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är professor i historia och har jobbat vid Lunds universitet sedan mars 2012. Tidigare var jag verksam vid Stockholms universitet och vid Hamburgs och Bielefelds universitet i Tyskland. Jag har även gått största delen av min akademiska utbildning i Tyskland.

Jag är modernhistoriker med forskningsintressen i såväl kultur- som social- och politikhistoria samt i genushistoria. 1999 disputerade jag vid Bielefelds universitet med an avhandling om den svenska och västtyska välfärdsstatens föräldrapolitik. Under senare år har jag mest forskat om turismens historia och om europeiska minneskulturer.

Aktuellt skriver jag en bok om de tyska havsbadens historia under 1800- och tidigt 1900-talet. Dessutom jobbar jag med ett forskningsprojekt om resor till andra världskrigets slagfält och krigsgravar.

Jag har undervisat på alla nivåer, mest om 1800- och 1900-talets historia samt om teori och metod.

Forskning

Om forskningen

Jag är professor i historia och har jobbat vid Lunds universitet sedan mars 2012. Tidigare var jag verksam vid Stockholms universitet och vid Hamburgs och Bielefelds universitet i Tyskland. Jag har även gått största delen av min akademiska utbildning i Tyskland.

Jag är modernhistoriker med forskningsintressen i såväl kultur- som social- och politikhistoria samt i genushistoria. 1999 disputerade jag vid Bielefelds universitet med an avhandling om den svenska och västtyska välfärdsstatens föräldrapolitik. Under senare år har jag mest forskat om turismens historia och om europeiska minneskulturer.

Aktuellt skriver jag en bok om de tyska havsbadens historia under 1800- och tidigt 1900-talet. Dessutom jobbar jag med ett forskningsprojekt om resor till andra världskrigets slagfält och krigsgravar.

Jag har undervisat på alla nivåer, mest om 1800- och 1900-talets historia samt om teori och metod.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (17 st)
Bokkapitel (11 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Vetenskapliga tidskrifter:
- Medlem i internationella redaktionsrådet
för Historisk Tidskrift
- Redaktionsmedlem WerkstattGeschichte
- Lektör för:
- Historisk Tidskrift
- Social Politics. International Studies
in Gender, State and Society
- Journal of Contemporary History

Vetenskapliga nätverk och forskargrupper:
- Öresundsnätverk för genushistoria
- Arbetsgruppen tyska bad- och kurortsmuseer

Medlemskap:
- Svenska historiska föreningen
- Tyska historiska föreningen
- Tyska kvinno- och genushistoriska föreningen
- Vetenskapssocieteten in Lund

Wiebke Kolbe

Professor
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post wiebke.kolbehist.luse

Telefon 046–222 79 72

Rum LUX:A314

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30

Länk