lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Linde Lindkvist

Sedan hösten 2009 är jag doktorand i mänskliga rättigheter vid historiska institutionen på Lunds Universitet.

I min forskning intresserar jag mig bland annat för frågor om mänskliga rättigheter och historia, religionsfrihet och yttrandefrihet.

Mitt avhandlingsprojekt som beräknas vara färdigt under hösten 2014 behandlar tillkomsten av religionsfrihetsartikeln i FN:s Allmänna förklaring från 1948.

Under hösten 2013 undervisar jag på introduktionskursen till vårt kandidatprogram i mänskliga rättigheter.


Forskning

Innehållsansvarig: Linde Lindkvist
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-08-23

Linde Lindkvist

Kontaktinformation

Linde Lindkvist
Doktorand
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

E-post

Telefon 070–217 18 76

Rum L407a

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund, 223 62 Lund

Hämtställe 20

Länk