lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade oktober 2013 på avhandlingen "Undersåten som förstod. Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen". I avhandlingen undersöker jag den samtalsordning som skapades när politiska och religiösa begrepp blandades under den tidiga svenska reformationen. Jag försöker visa hur ett nytt subjekt framträder som produkt av denna samtalsordning - "undersåten som förstod" blir någon att predika för, någon som måste undervisas, straffas eller belönas. I ett vidare perspektiv fångar detta delvis nya aspekter av reformationens betydelse för den tidigmoderna integrationsprocessen.

Sedan juni 2014 är jag verksam om utbildningskoordinator vid Nationella forskarskolan i historia.

Jag arbetar för tillfället med två projekt: "Mare lutheranum
Bokmarknaden och den lutherska konfessionskulturen runt Östersjön 1570 – 1620" och "Myten om den långa, långsamma och försiktiga svenska reformationen".

Forskning

Om forskningen

I min forskning intresserar jag mig för religionens betydelse för samhällena i det tidigmoderna Europa.

Centrala begrepp i min forskning är reformationen och konfessionalisering. Jag har forskat om hur reformationen började i det svenska riket, och har nu ett VR-finansierat projekt om bokmarknaden runt Östersjön 1570-1620.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (7 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Kajsa Brilkman

Utbildningskoordinator
Forskarskolan i historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kajsa.brilkmanhist.luse

Rum LUX:A216

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30