lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mänskliga rättigheter i politikens och filosofins historia

På kursen studerar du de mänskliga rättigheternas historieskrivning inom politik och filosofi under modern tid och utforskar debatter om legitimering och rättfärdigande av mänskliga rättigheter. I kombination med studier av centrala originalverk, förvärvar du kunskaper om hur aktuell forskning konstruerar de mänskliga rättigheternas plats och roll i modern historia. Fokus ligger på politiska och forskningsmässiga implikationer i vår samtid av de mänskliga rättigheternas historieskrivning.

Läs mer om behörighetskraven och ansökan till kursen