lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mänskliga rättigheter i politikens och filosofins historia

Höstterminen 2018 startar vår första kurs på avancerad nivå!

På kursen studerar du de mänskliga rättigheternas historieskrivning inom politik och filosofi under modern tid och utforskar debatter om legitimering och rättfärdigande av mänskliga rättigheter. I kombination med studier av centrala originalverk, förvärvar du kunskaper om hur aktuell forskning konstruerar de mänskliga rättigheternas plats och roll i modern historia. Fokus ligger på politiska och forskningsmässiga implikationer i vår samtid av de mänskliga rättigheternas historieskrivning.

Läs mer om behörighetskraven och ansökan till kursen