lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbytesstudier

Inom ramen för kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter har du möjlighet att både göra utbytesstudier och praktik.

Utbytesstudier kan du läsa på termin 4 och/eller termin 5.
Du söker Utbytesstudier via HT-fakulteten.
Tänk på att vara ute i god tid! Om du ska utanför Europa så behöver du ha en ansökan klar minst ett år innan du planerar att vara iväg.

Praktik har du möjlighet att göra på termin 5.
Se vad som gäller för praktikkursen under "praktik" i vänstermenyn.