lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Termin 5 - Perspektivtermin 2

Ansökan och registrering

  • Den här terminen ska du söka antingen praktik eller utbytesstudier. Praktikplatser söker du själv. Praktikplatsen ska godkännas av vår studievägledare. Söker du utbytesstudier är din ansökan redan klar.
  • Vid terminstart flyttas du upp på programtermin 5 av vår utbildningsadministratör.
  • Du ska själv registrera dig på programterminen, detta gör du i webregistreringen när du loggar in på din STiL, instruktioner hittar du i vänstermenyn.
  • Kursregistreringen sker på det universitet/institution du blivit antagen till.
    Läser du praktikkursen gör vi först en behörighetskontroll och vi ska ha fått in de dokument som krävs innan kursregistrering görs.
  • Kan du av någon anledning inte göra en webregistrering ska du kontakta vår utbildningsadministratör.

Tänk på att terminsregistreringen är avgörande för att du ska behålla din platsgaranti på programmet. Gör du något helt annat den här terminen ska du anmäla studieuppehåll till vår utbildningsadministratör.