lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Termin 3 - Fördjupningskurs

Ansökan och registrering

  • Som programstudent ska du inte söka till fördjupningskursen.
  • Vid terminstart utförs en behörighetskontroll.
  • Uppfyller du behörigheten flyttas du upp på programtermin 3 av vår utbildningsadministratör.
  • Du ska själv registrera dig på programterminen, detta gör du i webregistreringen när du loggar in på din STiL, instruktioner hittar du i vänstermenyn.
  • Kursregistreringen sker automatiskt när du registrerar dig på programterminen.
  • Kan du av någon anledning inte göra en webregistrering ska du kontakta vår utbildningsadministratör.

Tänk på att registreringen är avgörande för att du ska få studera den här terminen, den ligger till grund för att du ska kunna delta i utbildningen och få medel från CSN.