lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Termin 2 - Fortsättningskurs

Ansökan och registrering

För dig som läser kandidatprogrammet

 • Som programstudent ska du inte söka till fortsättningskursen.
 • Vid terminstart utförs en behörighetskontroll.
 • Uppfyller du behörigheten flyttas du upp på programtermin 2 av vår utbildningsadministratör.
 • Du ska själv registrera dig på programterminen, detta gör du i webregistreringen när du loggat in på din STiL, instruktioner hittar du i vänstermenyn.
 • Kursregistreringen sker automatiskt när du registrerar dig på programterminen.
 • Kan du av någon anledning inte göra en webregistrering ska du kontakta vår utbildningsadministratör.

Tänk på att registreringen är avgörande för att du ska kunna studera den här terminen, den ligger till grund för att du ska få delta i utbildningen och få medel från CSN.

 

För dig som söker fortsättningskursen som fristående kurs

 • Du ska söka kursen via Antagning.se
 • Antagningsbesked får du från Antagning.se
 • Du ska själv registrera dig på kursen, detta gör du i webregistreringen när du loggat in på din STiL, instruktioner hittar du i vänstermenyn.
 • Kan du av någon anledning inte göra en webregistrering ska du kontakta vår utbildningsadministratör mrsmrs.luse.
 • Har du ångrat dig och inte vill ta din plats i anspråk ska du meddela oss snarast på mrsmrs.luse så att vi kan ge platsen till annan sökande.

Tänk på att registreringen är avgörande för att du ska kunna studera den här terminen, den ligger till grund för att du ska få delta i utbildningen och få medel från CSN.