lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskarutbildning

Forskarutbildning i mänskliga rättigheter
Som enda lärosäte i Sverige erbjuder Lunds universitet forskarutbildning i det flervetenskapliga ämnet mänskliga rättigheter. Forskarutbildningen, som omfattar fyra år (240 högskolepoäng), bedrivs vid avdelningen för mänskliga rättigheter, historiska institutionen och ger filosofie doktorsexamen i mänskliga rättigheter.
 
Ämnet integrerar historiska, filosofiska, rättsliga och politiska perspektiv i studiet av mänskliga rättigheter och deras förutsättningar, begränsningar och roll i samtiden. Centrala och aktuella problemställningar är till exempel statligt respektive icke-statligt aktörskap, mänskliga rättigheters idéutveckling, historieskrivning och begreppsbildning, medborgarskap och nationalitet, religionsfrihet, rättigheter och aktivism, kvinnors rättigheter, politiskt motstånd, rättighetsdiskurser i civilsamhället.
 
Lär om våra doktoranders projekt här.
 
Behörighet
För behörighet till forskarutbildningen krävs att man har antingen en examen på avancerad nivå (magister eller master) eller 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. För behörighet till forskarutbildning i mänskliga rättigheter krävs dessutom särskild behörighet, som innebär att minst två år av ens tidigare studier (120 hp) ska ha tydlig relevans för fältet mänskliga rättigheter och för inriktningen på det tilltänkta avhandlingsarbetet samt att man har en godkänd examensuppsats på avancerad nivå (minst 15 hp) med tydlig inriktning mot mänskliga rättigheter.
 
Läs mer i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i mänskliga rättigheter här (PDF).

Kontakt

Om du har frågor om forskarutbildningen i mänskliga rättigheter så kan du kontakta Lena Halldenius.

 

 

Läs mer om forskarutbildning

Avdelningsföreståndare

Lena Halldenius
Professor
LUX:A213
Tel: 046-222 9601
E-mail: lena.halldeniusmrs.luse

Expedition

Jessica Carlsson
Utbildningsadministratör
LUX:A210
Telefon: 046-222 3047
e-mail: mrsmrs.luse

Våra doktorer i mänskliga rättigheter, Linde Lindkvist & Andrea Karlsson