lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildning

Lärarlaget, doktorander och administrationen

Är du samhällsengagerad? Är du intresserad av internationella frågor, ansvarsutkrävande i konflikter, diskriminering, asyl- och flyktingpolitik?
Är du nyfiken på hur samhällsutveckling och internationellt samarbete kan studeras flervetenskapligt?
I så fall är kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet en utbildning för dig.

Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande språk i politiken, såväl i Sverige som internationellt, och uttrycks i ett omfattande juridiskt regelverk. Biståndsorganisationer arbetar med rättigheter som mål.
Stora företag skriver in dem i sina etiska riktlinjer. Militära interventioner genomförs i deras namn.
Mänskliga rättigheter är uppenbarligen ett fenomen att räkna med, men vad är det och vad kan det åstadkomma?
Med fokus på folkrätt, historia och filosofi studerar och analyserar vi mänskliga rättigheter i all deras komplexitet.
Du får en bred, samhällsrelevant utbildning med möjlighet till praktik och med goda karriärutsikter.
Bli människorättsvetare du också!