lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 7 st)

Redaktörskap (2 av 2 st)

Artiklar (5 av 21 st)

Bokkapitel (5 av 34 st)

Förord (1 av 1 st)

Encyklopediartiklar (3 av 3 st)

Konferensbidrag (5 av 9 st)

Rapporter (5 av 5 st)

Working papers (3 av 3 st)

Recensioner (5 av 14 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 13 st)

Tidningsartiklar (5 av 11 st)