lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontakt- Mänskliga rättigheter

Kontakt i sommar

Under sommaren är det semestertider och fram till 27 augusti går det endast att nå oss via mejl.

Behöver du komma i kontakt med oss under sommaren gör du det via mejl till mrsmrs.luse. Mejlen går till vår utbildningskoordinator och kontrolleras sporadiskt men minst en gång i veckan.

Besöksadress

LUX
Helgonavägen 3, Hus A, 2:a vån
223 62 Lund

Postadress

Lunds Universitet
Mänskliga rättigheter
Box 192
221 00 Lund

Faktureringsadress

Lunds Universitet
Mänskliga rättigheter, 500044
Box 188
221 00 Lund

Leveransadress

Lunds Universitet
Mänskliga rättigheter
LUX
Helgonavägen 3, entré D
223 62 Lund

Hämtställe

30

LUCAT

Studentrådet

Administration

Jessica Kareseit
LUX:A210
Telefon: 046-222 3047
e-mail: mrsmrs.luse

Studievägledare

Andreas Tullberg
LUX: A211
Telefon: 046-222 4752
e-mail: studievagledaremrs.luse

Studierektor

Olof Beckman
LUX:A212
Telefon: 046–222 1052
e-mail: olof.beckmanmrs.luse

Avdelningsföreståndare

Lena Halldenius
Professor
LUX:A213
Tel: 046-222 9601
E-mail: lena.halldeniusmrs.luse

Prefekt

Henrik Rosengren
LUX: A313
Telefon: 046–222 79 18
e-mail: henrik.rosengrenhist.luse