lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskare

Mänskliga rättigheter

Dan-Erik Andersson, universitetslektor

Malin Arvidsson, universitetslektor

046–222 79 51

Olof Beckman, universitetslektor

046–222 10 52

Cathrine Felix, universitetslektor

Lena Halldenius, professor

046–222 96 01

Rouzbeh Parsi, universitetslektor

046–222 91 61

Lina Sturfelt, universitetslektor

046–222 41 81

Andreas Tullberg, universitetslektor