lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskning

Mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen är en flervetenskaplig forskningsmiljö med huvudsakligen historisk, filosofisk, religionsvetenskaplig och folkrättslig inriktning. Tongivande forskningsteman är historieskrivningen om mänskliga rättigheter i tidigmodern och modern tid, rättigheter i politisk filosofi och filosofihistoria, religionsfrihet, militär och humanitär intervention, krigshistoria, rätttighetsdiskurs i moderna Turkiet, nationalism i Thailand och kvinnorörelser i Egypten.

Du kan läsa mer om våra forskare och deras individuella projekt här.

Forskarutbildning

Som enda lärosäte i Sverige erbjuder vi forskarutbildning i mänskliga rättigheter. Vi har för tillfället fyra doktorander i ämnet. Läs mer om vår forskarutbildning här.

Forskarseminarium

Vårt forskarseminarium är öppet för alla intresserade. Seminarietiden är normalt varannan onsdag kl. 13-15. Programmet och kalendariet hittar du här.