lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskarseminarium

Vårt forskarseminarium är öppet för alla intresserade.

Seminarietiden är normalt varannan onsdag kl. 13-15.

Tongivande forskningsteman hos oss är historieskrivningen om mänskliga rättigheter i tidigmodern och modern tid, rättigheter i politisk filosofi och filosofihistoria, militärt och civilt våld historiskt och i dag, humanistiska perspektiv på ”peacekeeping” och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.