lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande språk politiskt, rättsligt och moraliskt, såväl i Sverige som i resten av världen. Internationellt utvecklingsarbete ska ha mänskliga rättigheter som grund. Den svenska skolan har som mål att ge kunskap om mänskliga rättigheter. Stora företag skriver in dem i sina etiska riktlinjer. Militära interventioner genomförs i deras namn. Mänskliga rättigheter är uppenbarligen ett fenomen att räkna med, men hur ska de förstås och vad kan de åstadkomma? Genom att integrera historiska, filosofiska och rättsliga perspektiv studerar och analyserar vi mänskliga rättigheter i all deras komplexitet.

 

Hos oss kan du läsa ett treårigt kandidatprogram i mänskliga rättigheter. På programmet har du möjlighet att göra praktik och du kan läsa en termin utomlands. Vi erbjuder också en fristående grundkurs. Läs mer om vår utbildning på grundnivå.

 

Som enda lärosäte i Sverige har vi forskarutbildning i ämnet mänskliga rättigheter. Läs mer om forskarutbildningen, om behörighetskraven och om våra doktorander.

 

Vårt forskarseminarium är öppet för alla intresserade.
Tongivande forskningsteman hos oss är historieskrivningen om mänskliga rättigheter i tidigmodern och modern tid, rättigheter i politisk filosofi och filosofihistoria, militärt och civilt våld historiskt och i dag, humanistiska perspektiv på ”peacekeeping” och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Läs mer om vår forskning och om aktuella evenemang här.