lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Historiska institutionen

Erik Bodensten, forskare

Elisabeth Geevers, forskare

Henrik Rosengren, prefekt

046–222 79 18

Henrik Skrak, doktorand


Administration

Jessica Carlsson, webbansvarig

Ingegerd Christiansson, katalogadministratör, utbildningsadministratör

046–222 79 60

Marie Lindstedt Cronberg, studierektor för GU, webbadministratör

046–222 79 70

Christine Malm, ekonom

046–222 32 96

Svante Norrhem, studierektor för FU

Henrik Rosengren, prefekt

Andreas Tullberg, webbadministratör

Anna Wallette, webbadministratör

Johan Östling, stf prefekt


Forskarskolan i historia

Vahagn Avedian, doktorand

Kajsa Brilkman, utbildningskoordinator

Bonnie Clementsson, doktorand

Fredrik Egefur, doktorand

046–222 14 25

Lise Groesmeyer, doktorand

Kerstin Hundahl, doktorand

046–222 14 25

Johannes Ljungberg, doktorand

Björn Lundberg, doktorand

046–222 14 25

Anna Palmgren, doktorand

Victor Pressfeldt, doktorand

046–222 78 46

Emma Severinsson, doktorand

046–222 78 46

Niklas Svensson, doktorand

073–931 20 34


Historia

Peter Andersson, forskare

046–222 79 52

Lars Berggren, professor

046–222 79 64

Barbro Bergner, handläggare

046–222 79 58

Joachim Bergström, doktorand

Fredrik Björk, doktorand

Andres Brink Pinto, forskare

Ingegerd Christiansson, katalogadministratör, skyddsombud

Kristoffer Edelgaard Christensen, doktorand

046–222 79 49

Lars Edgren, professor

046–222 79 57

Kristoffer Ekberg, forskare

Martin Ericsson, forskare

Sofie Eriksen, bibliotekarie

046–222 90 12
046–222 32 23

Gustaf Fryksén, amanuens, doktorand

Kristian Gerner, professor emeritus

046–222 32 29

Harald Gustafsson, professor

046–222 79 66

Isak Hammar, lärare

046–222 79 54

Dick Harrison, professor

046–222 79 53

Emma Hilborn, forskare

046–222 79 52

Ulrika Holgersson, forskare

046–222 32 74

Lars Hultman, doktorand

Kenneth Johansson, universitetsadjunkt

046–222 30 49

Mats Johansson, doktorand

Klas-Göran Karlsson, professor

046–222 79 50

Maria Karlsson, doktorand

046–222 48 76

Wiebke Kolbe, professor

046–222 79 72

Fredrika Larsson, doktorand

046–222 78 46

David Larsson Heidenblad, forskare

046–222 79 79

Marie Lindstedt Cronberg, studierektor för GU

Valter Lundell, doktorand

046–222 14 25

Christine Malm, inköpssamordnare

Martin Möller Rasmussen, doktorand

046–222 14 25

Svante Norrhem, studierektor för FU, universitetslektor

046–222 41 92

Magnus Olofsson, forskare

Andreas Olsson, doktorand

Sverker Oredsson, professor emeritus

046–222 30 49

Mikael Ottosson, lärare

046–222 36 41

Bodil Persson, forskare

Helén Persson, doktorand

046–222 03 63

Johan Pries, doktorand

Cecilia Riving, forskare

046–222 79 79

Henrik Rosengren, avdelningsföreståndare, docent

046–222 79 18

Göran Rystad, professor emeritus

046–222 30 48

Kim Salomon, professor

046–222 79 55

Hanne Sanders, professor

046–222 32 95

Marianne Sjöland, doktorand

046–222 03 63

Maria Småberg, forskarassistent

046–222 30 46

Johan Stenfeldt, forskare

046–222 79 69

Johanna Tagesson, bibliotekarie

046–222 93 08

Sven Tägil, professor emeritus

046–222 30 48

Eva Helen Ulvros, professor

046–222 03 73

Hans Wallengren, forskare

046–222 03 64

Anna Wallette, forskare, studievägledare

046–222 79 62

Yvonne Maria Werner, professor

046–222 01 56

William Wickersham, doktorand

046–222 14 25

Martin Wilson, forskarstuderande

046–222 03 63

Ulf Zander, professor

046–222 79 61

Eva Österberg, professor emerita

046–222 30 49

Johan Östling, biträdande universitetslektor, stf prefekt

046–222 79 63

Joachim Östlund, forskare

046–222 79 65


Mänskliga rättigheter

Dan-Erik Andersson, gästforskare

Malin Arvidsson, universitetslektor

046–222 79 51

Olof Beckman, studierektor för GU, universitetslektor

046–222 10 52

Jessica Carlsson, katalogadministratör, utbildningsadministratör, webbansvarig

046–222 30 47

Christopher Collstedt, universitetslektor

Tjänstledig

Sofie Eriksen, bibliotekarie

046–222 90 12
046–222 32 23

Cathrine Felix, universitetslektor

Lena Halldenius, avdelningsföreståndare, professor

046–222 96 01

Ida Jansson, doktorand

Frida Nilsson, doktorand

Rouzbeh Parsi, universitetslektor

046–222 91 61

Lina Sturfelt, universitetslektor

046–222 41 81

Emma Sundkvist, doktorand

Erik Svanström, bibliotekarie

046–222 90 39
046–222 32 18

Andreas Tullberg, studievägledare, universitetslektor, webbadministratör

046–222 47 52

Karin Zackari, doktorand