lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Undervisning på nätet?

2018-08-23

Lars Edgren & Kenneth Johansson skriver om "En distanskurs i historia"

En nyutkommen bok om hur digitala verktyg kan användas inom högre utbildning har nu kommit ut. I avsnittet om nätbaserade distanskurser delar våra lärare Lars Edgren och Kenneth Johansson med sig av sina erfarenheter kring den distanskurs i historia som institutionen har gett under 10 års tid.

Läs mer om boken Digitalisering av högre utbildning (red. Stefan Hrastinski, Studentlitteratur, 2018) här.

Senaste nyheterna

Konferens om Under strecket som kunskapsförmedlare
2018-11-15
I hundra år har akademiker och andra kunnat ”skriva en streckare” i Svenska Dagbladet. Vad har ...

Från prestigeprojekt till lärosäte i världen – om Lunds universitet genom historien
2018-11-07
Varför finns det universitet i samhället? Vilken roll har de spelat i historien? Dessa och många ...

Ny bok: Turismhistoria i Norden
2018-09-17
Turismhistoria har under senare år blivit ett expanderande forskningsfält både i Europa och i ...

Einar Hansen prisar nyskapande historiker och originell etnolog
2018-09-04
Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Joachim ...

Ny bok! ”Mänskliga rättigheter i samhället”!
2018-09-04
Mänskliga rättigheter har blivit ett centralt begrepp i samhällsdebatten, såväl internationellt som ...

Fler nyheter