lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nordens historiker

2018-02-26

En vänbok till Harald Gustafsson

Professor Harald Gustafsson har fått en festskrift med anledning att han har fyllt 65 år. Boken heter "Nordens historiker" och samlar forskare från hela Norden för att visa på förtjänsterna med att skriva historia utifrån ett gränsöverskridande nordiskt perspektiv. Detta arbetssätt har varit kännetecknande för Harald Gustafssons forskargärning. "Nordens historiker" har redigerats av Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, David Larsson Heidenblad & Hanne Sanders och ges ut av Studia historica Lundensia (2018).

Läs mer om Harald Gustafsson här.


Läs mer om "Nordens historiker", och låna, köp eller läs boken här.

Senaste nyheterna

Boken lever
2018-04-18
Den första boken utgiven av Lund University Press är här: Johan Östlings "Humboldt and the Modern ...

Årets Humanist- och teologdagar blickar in i det okända
2018-04-11
”Okänd, ökänd, misskänd – förintelsen 1941-2018”, ”Turist bakom järnridån – en resa in i det ...

Nordens historiker
2018-02-26
En vänbok till Harald Gustafsson

Ny docent i historia
2018-02-08
Hans Wallengren som antagits som oavlönad docent i historia.

Inflytelserik amerikansk historiker blir hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten
2018-01-30
Framstående historikern Timothy Snyder blir ny hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten. Förra året ...

Fler nyheter