lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nordens historiker

2018-02-26

En vänbok till Harald Gustafsson

Professor Harald Gustafsson har fått en festskrift med anledning att han har fyllt 65 år. Boken heter "Nordens historiker" och samlar forskare från hela Norden för att visa på förtjänsterna med att skriva historia utifrån ett gränsöverskridande nordiskt perspektiv. Detta arbetssätt har varit kännetecknande för Harald Gustafssons forskargärning. "Nordens historiker" har redigerats av Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, David Larsson Heidenblad & Hanne Sanders och ges ut av Studia historica Lundensia (2018).

Läs mer om Harald Gustafsson här.


Läs mer om "Nordens historiker", och låna, köp eller läs boken här.

Senaste nyheterna

Nordens historiker
2018-02-26
En vänbok till Harald Gustafsson

Ny docent i historia
2018-02-08
Hans Wallengren som antagits som oavlönad docent i historia.

Inflytelserik amerikansk historiker blir hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten
2018-01-30
Framstående historikern Timothy Snyder blir ny hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten. Förra året ...

Ny bok: Circulation of Knowledge. Explorations in the History of Knowledge.
2018-01-16
Tre av bokens redaktörer - Johan Östling, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar - kommer ...

Johan Östling ny Wallenberg Academy Fellow vid Lunds universitet
2017-12-14
Vad händer med kunskap när den cirkulerar och populariseras i samhället? Hur förvandlas kunskap när ...

Fler nyheter