lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nordens historiker

2018-02-26

En vänbok till Harald Gustafsson

Professor Harald Gustafsson har fått en festskrift med anledning att han har fyllt 65 år. Boken heter "Nordens historiker" och samlar forskare från hela Norden för att visa på förtjänsterna med att skriva historia utifrån ett gränsöverskridande nordiskt perspektiv. Detta arbetssätt har varit kännetecknande för Harald Gustafssons forskargärning. "Nordens historiker" har redigerats av Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, David Larsson Heidenblad & Hanne Sanders och ges ut av Studia historica Lundensia (2018).

Läs mer om Harald Gustafsson här.


Läs mer om "Nordens historiker", och låna, köp eller läs boken här.

Senaste nyheterna

Ny bok: Turismhistoria i Norden
2018-09-17
Turismhistoria har under senare år blivit ett expanderande forskningsfält både i Europa och i ...

Einar Hansen prisar nyskapande historiker och originell etnolog
2018-09-04
Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Joachim ...

Ny bok! ”Mänskliga rättigheter i samhället”!
2018-09-04
Mänskliga rättigheter har blivit ett centralt begrepp i samhällsdebatten, såväl internationellt som ...

Undervisning på nätet?
2018-08-23
Lars Edgren & Kenneth Johansson skriver om "En distanskurs i historia"

Att undervisa i historia på universitet
2018-08-14
Våra lärare skriver om sin undervisning i boken "Att undervisa i historia på universitetet. Idéer, ...

Fler nyheter