lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nordens historiker

2018-02-26

En vänbok till Harald Gustafsson

Professor Harald Gustafsson har fått en festskrift med anledning att han har fyllt 65 år. Boken heter "Nordens historiker" och samlar forskare från hela Norden för att visa på förtjänsterna med att skriva historia utifrån ett gränsöverskridande nordiskt perspektiv. Detta arbetssätt har varit kännetecknande för Harald Gustafssons forskargärning. "Nordens historiker" har redigerats av Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, David Larsson Heidenblad & Hanne Sanders och ges ut av Studia historica Lundensia (2018).

Läs mer om Harald Gustafsson här.


Läs mer om "Nordens historiker", och låna, köp eller läs boken här.

Senaste nyheterna

Att undervisa i historia på universitet
2018-08-14
Våra lärare skriver om sin undervisning i boken "Att undervisa i historia på universitetet. Idéer, ...

RJ Sabbatical till Wiebke Kolbe
2018-06-12
Institutionen gratulerar Wiebke Kolbe, professor i historia, som beviljats anslag från Riksbankens ...

Ny docent i historia
2018-06-04
Institutionen gratulerar Peter K Andersson som antagits som oavlönad docent i historia

Levandegjord historia: Slaget vid Lund 1676
2018-05-29
Eleverna på Historieprogrammet vid Katedralskolan levandegör historia med slaget vid Lund 1676 på ...

Vår forskarutbildning i historia håller högsta kvalitet
2018-05-28
Lunds forskarutbildning i historia får omdömet Hög kvalitet av UKÄ: "Sammantaget är ...

Fler nyheter