lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ny bok: Circulation of Knowledge. Explorations in the History of Knowledge.

2018-01-16

Tre av bokens redaktörer - Johan Östling, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar - kommer från Historiska institutionen.

Så här presenteras boken:

Historians have long been interested in knowledge — its nature and origin, and the circumstances under which it was created —but it has only been in recent years that the history of knowledge has emerged as an academic field in its own right.

In "Circulation of Knowledge", a group of Nordic scholars explore a range of theoretical and methodological approaches to this new and exciting area of historical research. The question of knowledge in motion is central to their investigations, and especially how knowledge is transformed when it circulates between different societal arenas, literary genres, or forms of media.

Reflecting on twelve empirical studies, from sixteenth­century cartography to sexology in the 1970s, the authors make a significant contribution to the growing international research on the history of knowledge.

Circulation of Knowledge. Explorations in the History of Knowledge. Östling, J., Sandmo, E., Larsson Heidenblad, D., Nilsson Hammar, A., & Nordberg, K. (Eds.) (2018, Nordic Academic Press).

Boken finns snart tillgänglig i handeln, men även i fulltext.

Senaste nyheterna

Konferens om Under strecket som kunskapsförmedlare
2018-11-15
I hundra år har akademiker och andra kunnat ”skriva en streckare” i Svenska Dagbladet. Vad har ...

Från prestigeprojekt till lärosäte i världen – om Lunds universitet genom historien
2018-11-07
Varför finns det universitet i samhället? Vilken roll har de spelat i historien? Dessa och många ...

Ny bok: Turismhistoria i Norden
2018-09-17
Turismhistoria har under senare år blivit ett expanderande forskningsfält både i Europa och i ...

Einar Hansen prisar nyskapande historiker och originell etnolog
2018-09-04
Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Joachim ...

Ny bok! ”Mänskliga rättigheter i samhället”!
2018-09-04
Mänskliga rättigheter har blivit ett centralt begrepp i samhällsdebatten, såväl internationellt som ...

Fler nyheter