lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vetenskapsrådet 2016

2016-11-07

Stefan Eklöf Amirell, Ulrika Holgersson och Sune Bechmann Pedersen har fått projektmedel från Vetenskapsrådet

Stefan Eklöf Amirell får medel för sitt projekt "Förmedlare i imperialistisk expansion: Möten och kontakter i USA:s gränsland 1876-1916" och Ulrika Holgersson för projektet "I ljuset av de döda. Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901-2003".

Till detta har Sune Bechmann Pedersen fått VRs internationella postdoc hösten 2016, för att i Nederländerna utföra projektet "Semester bakom järnridån: Skandinavisk turism i det kommunistiska Europa, 1945-1989".

Institutionen gratulerar!

Mer info om Stefan Eklöf Amirell

Mer info om Ulrika Holgersson

Mer info om Sune Bechmann Pedersen


Läs mer om Vetenskapsrådets bidragsbeslut 2016

Senaste nyheterna

Nordens historiker
2018-02-26
En vänbok till Harald Gustafsson

Ny docent i historia
2018-02-08
Hans Wallengren som antagits som oavlönad docent i historia.

Inflytelserik amerikansk historiker blir hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten
2018-01-30
Framstående historikern Timothy Snyder blir ny hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten. Förra året ...

Ny bok: Circulation of Knowledge. Explorations in the History of Knowledge.
2018-01-16
Tre av bokens redaktörer - Johan Östling, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar - kommer ...

Johan Östling ny Wallenberg Academy Fellow vid Lunds universitet
2017-12-14
Vad händer med kunskap när den cirkulerar och populariseras i samhället? Hur förvandlas kunskap när ...

Fler nyheter