lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Konflikt temat för årets Humanist- och teologdagar 8–9 april

2016-04-05

Varför spelar identitet en viktig roll i mobiliseringen för krig? Varför morrar, ylar och fräser katter när de är arga? Och är den nya trenden att byta, dela och låna helt konfliktfri? Under HT-dagarna 2016 vid Lunds universitet brottas forskarna inom humaniora och teologi med olika frågor på temat Konflikt. Årets Rausingföreläsare är samtidshistorikern Kim Salomon.

Spännvidden på ämnena är stor eftersom de drygt 40 öppna populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningarna hålls av forskare i allt från historia, etnologi, mänskliga rättigheter till teologi, arkeologi och språk.

– HT-dagarna är en folkfest och ett viktigt möte mellan universitetet, staden och nästa generation studenter. Såväl de lärare som håller föredrag som publiken som lyssnar, frågar och kommer med inlägg brukar vara i toppform. Årets tema är dessutom livsviktigt. Jag vågar lova att det kommer att bli spännande, säger prodekanen för forskning vid HT-fakulteterna Johannes Persson.

Humanistdagarna startade i mitten på 80-talet för att 2006 bli Humanist- och teologdagarna.  Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning. Till dagarna kommer också gymnasieelever från olika skolor i Skåne, Blekinge och ibland även skolor från andra delar av Sverige.

Årets Rausingpristagare Kim Salomon avslutar HT-dagarna med Rausingföreläsningen ”Konflikters avtryck i nuets ordning”. Föreläsningen avslutas med en diplomceremoni då Kim Salomon mottar ett stipendium från Elisabeth Rausings minnesfond.

Under HT-dagarna har HT-biblioteken bokförsäljning i foajén på LUX. Där demonstrerar också vid lunchtid på fredagen Humanistlaboratoriet delar av sin utrustning och man har då också en chans att möta några av labbets forskare. På lördagen serveras kaffe i foajén på LUX.

Välkomna på en tankeväckande och kanske lite omskakande upptäcktsfärd med forskare från de humanistiska och teologiska fakulteterna!

När & Var: Fre 8/4 kl 09.15-16.00, lör 9/4 kl. 10.00-13.00 på HT-centrat LUX, Helgonavägen 3, och SOL (Språk- och litteraturcentrum) Helgonabacken 2, LUND.

Rausingföreläsning: Lör 9/4 kl 12.00-13.00 i Aulan på LUX.

Mer information om HT-dagarna och program: http://www.ht.lu.se/HTdagar

Mer information om Rausingpristagaren Kim Salomon: http://www.ht.lu.se/forskning/humanist-och-teologdagarna-ht-dagarna/kim-salomon-rausingforelasare-2016/

Om Rausingpriset: Vartannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora och vartannat år av en nordisk framstående kulturpersonlighet. För föreläsningen utgår ett stipendium ur stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond. Rausingföreläsare genom tiderna: www.ht.lu.se/Rausingforelasare.


Senaste nyheterna

RJ Sabbatical till Wiebke Kolbe
2018-06-12
Institutionen gratulerar Wiebke Kolbe, professor i historia, som beviljats anslag från Riksbankens ...

Ny docent i historia
2018-06-04
Institutionen gratulerar Peter K Andersson som antagits som oavlönad docent i historia

Levandegjord historia: Slaget vid Lund 1676
2018-05-29
Eleverna på Historieprogrammet vid Katedralskolan levandegör historia med slaget vid Lund 1676 på ...

Vår forskarutbildning i historia håller högsta kvalitet
2018-05-28
Lunds forskarutbildning i historia får omdömet Hög kvalitet av UKÄ: "Sammantaget är ...

Boken lever
2018-04-18
Den första boken utgiven av Lund University Press är här: Johan Östlings "Humboldt and the Modern ...

Fler nyheter