lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

JLM

På följande sidor finner du institutionens policy kring jämställdhet, likabehandling och mångfaldsfrågor.