lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Examen

Historia kan utgöra huvudområde i en filosofie kandidatexamen, en filosofie magisterexamen, samt en filosofie masterexamen. Dessutom finns historia på forskarnivå, som leder till en doktorsexamen.

Filosofie kandidatexamen i historia

Genom fristående kurser:

För en filosofie kandidatexamen ska du ha totalt 180 hp av avslutade kurser, där minst 90 hp ska vara i ditt huvudsakliga ämne inkl. ett examensarbete (dvs. en kandidatuppsats) om 15 hp. Övriga 90 hp kan vara i valfritt ämne. Som student vid Lunds universitet kan du logga in på sidan om studieplanering för att se exempel på bra ämneskombinationer. Se även Humanistiska och teologiska fakulteterna information om olika vägar till examen och få tips om examensmöjligheter i HT-fakulteternas aktuella utbildningskatalog.

Ett exempel på hur man kan läsa till en filosofie kandidatexamen med fristående kurser. Se fler varianter på länken Vägar till examen ovan.

Genom program:

Läs mer om Kandidatprogram i historia.

Filosofie magisterexamen i historia

För en filosofie magisterexamen i historia (1 år) behöver du ha kandidatexamen klar, och du ska därefter ha läst ytterligare 60 hp på avancerad nivå. Minst 30 hp ska vara kurser i historia, inkl. en uppsats om 15 hp (magisteruppsats). Övriga 30 hp kan vara i valfritt ämne. Historiska institutionen har ett tvåårigt Masterprogram i Historiska studier som kan avslutas efter ett år, se under Filosofie masterexamen i historia.

Filosofie masterexamen i historia

För en filosofie masterexamen (två år) behöver du ha kandidatexamen klar, och ska därefter ha läst ytterligare 120 hp. Minst 60 hp ska omfatta kurser på avancerad nivå inom ett huvudområde, inkl. 30 hp examensarbete – dvs. antingen en uppsats om 30 hp (masteruppsats) alternativt två uppsatser om 15 hp vardera (magister- och masteruppsats). Övriga 60 hp kan vara i valfritt ämne. Historiska institutionen har ett tvåårigt Masterprogram i Historiska studier, i samarbete med idé- och lärdomshistoria.

Filosofie doktorsexamen i historia

Läs mer om innehållet i en filosofie doktorsexamen på sidorna om forskning

 

Ansök om examen

När du vill ansöka om examen finner du blanketter och instruktioner på Examensavdelningens hemsida (se länk nedan).

Mer information om aktuell studieordning kan du få hos Examensavdelningen på Lunds universitet.

Examensbeskrivningar

Vad säger regelverket? Se vad som kan ingå i en generell examen där fristående kurser kombinerats, och vilka ämnen som kan vara huvudområde. Nedan finner du HTs examensbeskrivningar.