lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Introduktionsmöten

Inför höstterminen 2017

Viktig information: problem med mail till bl.a. hotmail och yahoo!

Har du inte fått din kallelse?

Har du som antagen student uppgett en hotmail- eller yahoo-adress på www.antagning.se kan du ha missat vår kallelse.

Kontrollera först din skräppost och meddela studievagledarehist.luse via e-post om du inte har fått mailet.

Detta behöver du göra:

  • Aktivera ditt Studentkonto
  • Webbregistrera dig före kursstart (vissa undantag finns)
  • Gå på introduktionsmötet

Studentkonto

När har blivit antagen så skapas ett konto och en studentidentitet till dig. Du får information om hur du aktiverar ditt konto till den e-post-adress som du anmält på antagning.se. Har du inte nåtts av detta mail kan du aktivera ditt Studentkonto ändå på https://passport.lu.se med samma inloggningsuppgifter som du använder dig av för att logga in på mina sidor på antagning.se.

Behöver du hjälp kan du vända dig till Servicedesk@lu.se. Är du tidigare student så har du redan ett konto. Har du glömt lösenordet kan du ändra detta via supporten. Mer information om studentkontot hittar du här.

Obligatorisk webb-registrering för alla studenter.

Du måste registrera dig för att behålla din plats. Vi använder oss av LU:s webbregistrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag. Om du är antagen med villkor måste du kontakta institutionen senast sista registreringsdag, enligt informationen i utskickat informationsbrev.

Enbart kallade studenter är välkomna på introduktionsmötena. Reserver och sent anmälda måste få kallelse för att delta.

Introduktionsmöten som hålls i Historiska institutionens regi är obligatoriska.

Frånvaro måste meddelas i förväg för att du ska behålla din plats. Om man är förhindrad att närvara på dessa möten förväntas man på egen hand inhämta den information som meddelas.

För schema, kursplan och övrig info, leta upp din kurs här.

För dig som är antagen till kandidatprogrammet heter den inledande kursen ”HISA34 Historia: Grundkurs, 30 hp”. Är du antagen till masterprogrammet heter den inledande kursen ”HISS01 Historiska studier: Introduktionskurs, 7,5 hp”.

Introduktionsmöten

Grundnivå 

HGHIS Kandidatprogram i historia (180 hp):

HISA34, Historia: Grundkurs, 30 hp

Måndagen 28 augusti, kl. 10.15, i LUX hus C, Nedre Aulan, Helgonavägen 3.

 

HISA24, Historia: Grundkurs, 30 hp

Måndagen 28 augusti, kl. 10.15, i LUX hus C, Nedre Aulan, Helgonavägen 3.

 

HISA26, Historia: Grundkurs och fortsättningskurs, 60 hp

Måndagen 28 augusti, kl. 10.15, i LUX hus C, Nedre Aulan, Helgonavägen 3.

 

ÄHID01, Historia 1 inom lärarprogram, 30 hp

Måndagen 28 augusti, kl. 10.15, i LUX hus C, Nedre Aulan, Helgonavägen 3.

 

HISA03, Historia: Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350, 7,5 hp

Tisdagen 26 september, kl. 8.15, i Humanisthusets Hörsal på SOL, Helgonavägen 12.

 

HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, 7,5 hp

Måndagen 30 oktober, kl. 8.15, i LUX hus C, rum 121, Helgonavägen 3.

 

HISA05, Historia: Modern tid, 1850-2000-tal, 7,5 hp

Torsdagen 30 november, kl. 8.15, i Humanisthusets Hörsal på SOL, Helgonavägen 12.

 

HISA12, Historia: Nätbaserad grundkurs, 30 hp

Kursstart 28 augusti. Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.

 

HISB16, Historia: Medeltidshistoria, 15 hp

Tisdagen 29 augusti, kl. 12.15, i LUX hus B, rum 240, Helgonavägen 3.

 

SASH64, Swedish History from a Nordic Perspective, 7,5 ECTS

Tuesday August 29th at 9.15 in LUX, house B, room 152, Helgonavägen 3

 

More information for international students can be found on the website:

hist.lu.se > history > courses in english > international students

 

Fördjupningskurser, 31-90 hp

HISA25, Historia: Fortsättningskurs, 30 hp

Måndagen 28 augusti, kl. 13.15, i LUX hus B, rum 336, Helgonavägen 3.

 

HISA23, Historia: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp

Kursstart 28 augusti. Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.

 

HISK37, Historia: Kandidatkurs, 30 hp

Måndagen 28 augusti, kl. 14.15, i LUX hus B, rum 336, Helgonavägen 3.

 

Avancerad nivå

HAHIS Masterprogram i historiska studier (120 hp):

HISS01, Historiska studier: Introduktionskurs, 7,5 hp

Måndagen 28 augusti, kl. 15.15, i LUX hus B, rum 129, Helgonavägen 3.

 

HISS02, Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna, 7,5 hp

Måndagen 2 oktober, kl. 13.15, i LUX hus B, rum 237, Helgonavägen 3.

 

HISS03, Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien, 7,5 hp

Tisdag 31 oktober, kl. 10.15, i LUX hus B, rum 353, Helgonavägen 3

 

HISS19, Historia: Plats, rum, landskap. Spatiala perspektiv i historisk forskning, 7,5 hp

Torsdag 30 november, kl. 15.15, i LUX hus B, rum 339, Helgonavägen 3

 

Hitta till oss / Find the Department of History:

maps.google.se

Informationsbrev

Kallelse skickas ut till alla antagna studenter 1-2 veckor via e-post före terminsstart.