lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Historia höstterminen 2017

Historia höstterminen 2017

Vad handlar universitetsämnet historia om?


Historiker vill veta mer om maktutövning och politiska strukturer, liksom kulturella rörelser. Mer om historia på film. Om arbetets organisering. Landskap i historisk forskning. Hur historien har brukats och missbrukats. Kroppens historia. Historiedidaktik. Individer och kollektiv. Det handlar om personer, relationer och levnadssätt. Mäns och kvinnors villkor och ansvarsområden – hög som låg. Religioners och ideologiers betydelser. Det handlar om stort & smått. Kungarna och krigen intresserar oss också men inte den militära taktiken, utan krigens orsaker och verkningar.

Historiker vill förstå samhällen – då & nu.

Nyhet: Vi har ett nytt program!

Kandidatprogram i historia, 180 hp (6 terminer)

Vi presenterar ett helt nytt treårigt nybörjarprogram med inriktning mot praktisk historieanvändning! Programmet har en historisk profil riktad mot kultur eller en profil riktad mer mot samhällsanalys. I programmet ingår praktik och möjlighet att studera utomlands. Läs mer om programmet här:

Givetvis fortsätter vi erbjuda fristående kurser i historia, och du kan fortfarande använda Grundkurs, Fortsättningskurs, samt Kandidatkurs i en filosofie kandidatexamen.

Vi har helt nya kurser från och med hösten 2017. Följande program och kurser kan sökas inför höstterminen:

Grundnivå

Program:

 • Kandidatprogram i historia, 180 hp

Kurser:

 • Grundkurs, 30 hp
 • Följande kurser inom grundkurs kan sökas på egen hand:
  • Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350, 7,5 hp
  • Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, 7,5 hp
  • Modern tid, 1850-2000-tal, 7,5 hp
 • Fortsättningskurs, 30 hp
 • Grundkurs och fortsättningskurs, 60 hp
 • Nätbaserad grundkurs, 30 hp
 • Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp
 • Historia: Kandidatkurs, 30 hp
 • Medeltidshistoria, 15 hp
 • Swedish History from a Nordic Perspective, 7,5 hp

Avancerad nivå:

Program:

Här behöver du ha en filosofie kandidatexamen i historia eller idéhistoria.

 • Masterprogram i historiska studier, 120 hp

Kurser:

Här behöver du ha läst 90 hp (inkl. kandidatkurs) i historia, idé- och lärdomshistoria eller annat ämne med historisk inriktning. Kurserna ingår i vårt Masterprogram i historiska studier.

 • Historiska studier: Introduktionskurs, 7,5 hp
 • Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna, 7,5 hp
 • Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien, 7,5 hp
 • Plats, rum, landskap. Spatiala perspektiv i historisk forskning, 7,5 hp


Anmälningsperioden öppnar omkring 15 mars. Sista anmälningsdag 18 april!

 

Kurserna öppnar igen för sen anmälan tidigast i juli.

De utbildningar som eventuellt öppnas för sen anmälan är då märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

Du som gör en sen anmälan rangordnas efter den som sökt i tid.