lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Intresserad av att studera historia?

Vårt kursutbud

Vår utbildning består både av fristående kurser och program. Du kan läsa historia under en termin eller riktigt länge. Därmed får du som student stor frihet i att själv forma din examen.

Som ny student ska du först och främst inrikta dig på att ta en kandidatexamen, vilket är den första examensnivån. Kandidatexamen är på 180 högskolepoäng och motsvarar 3 års heltidsstudier. Dit når du både genom fristående kurser eller via ett program.

Läs mer om utbildningens struktur nedan om detta är ditt mål med studierna.

Utbildningens struktur

Filosofie kandidatexamen i historia kan du få genom Kandidatprogram i historia.

Om du hellre vill ha en filosofie kandidatexamen i historia genom fristående kurser kan du läsa så här:

Termin 1) Grundkurs (30 hp)
Termin 2) Fortsättningskurs (30 hp)
Termin 3-5) Studera 90 hp kurser inom eller utom institutionen
Termin 6) Kandidatkurs (30 hp)

Läs mer hur du kan lägga upp olika examina - filosofie kandidatexamen, magistexamen och masterexamen - med ämnet historia.

Ansökan

Läs om hur du gör din ansökan för kurser och program vid vårt ämne, och var du finner rätt anmälningskod:

Du söker via Antagning.se (Nytt fönster)

Vill du se vilken termin kurserna går kan du lätt få en överblick på sidan nedan.

Vilka kurser kan jag läsa?

Som student vid Historiska institutionen kan du läsa flera kurser och program. En lite mer detaljerad information om vilken utbildning vi erbjuder och hur kurserna hänger ihop - oavsett vilken termin det är - kan du se på sidan nedan. Om du går vidare från denna sida ska du vara uppmärksam på att du själv väljer vilken termin du vill se aktuell kurs.