lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Intresserad av att studera historia?

Vårt kursutbud

Vår utbildning består både av fristående kurser och program. Du kan läsa historia under en termin eller riktigt länge. Därmed får du som student stor frihet i att själv forma din examen.

Som ny student ska du först och främst inrikta dig på att ta en kandidatexamen, vilket är den första examensnivån. Kandidatexamen är på 180 högskolepoäng och motsvarar 3 års heltidsstudier. Dit når du både genom fristående kurser eller via ett program.

Läs mer om utbildningens struktur nedan om detta är ditt mål med studierna.

Utbildningens struktur

Så här kan du läsa om du vill ha en filosofie kandidatexamen i historia:

Termin 1) Grundkurs (30 hp)
Termin 2) Fortsättningskurs (30 hp)
Termin 3-5) Studera 90 hp kurser inom eller utom institutionen
Termin 6) Kandidatkurs (30 hp)

Läs mer hur du kan lägga upp dina olika examina.

Ansök

Läs om hur du gör din ansökan och var du finner rätt anmälningskod:

Du söker via Antagning.se (Nytt fönster)

Vilka kurser kan jag läsa?

Som student vid Historiska institutionen kan du läsa flera kurser och program.