lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildning

Utbildning på grundnivå

Historiska institutionen har ett omfattande utbud av fristående kurser. Varje termin erbjuds grundkursen i historia (första terminens studier) fortsättningskursen (andra terminens studier) och kandidatkursen.

Historiska institutionen erbjuder även grundkursen och fortsättningskursen som nätbaserade distanskurser. Varje termin ges också ett varierat utbud av fristående kurser. Bland annat kan du läsa fristående kronologiska eller tematiska kurser som omfattar 7,5 till 15 hp. Vi har även ett utbud av engelskspråkiga kurser.

Historia kan vara huvudområde i en kandidatexamen.

Från och med hösten 2017 erbjuder vi ett Kandidatprogram i historia.

Utbildning på avancerad nivå (magister/master)

På avancerad nivå kan du läsa ett Masterprogram i Historiska studier. Programmet ges i samarbete med idé- och lärdomshistoria vid Institutionen på Kulturvetenskaper.

Historia kan vara huvudområde i en magister- eller masterexamen.

Läs mer om vårt utbildningsutbud och våra examina:

Vill du bli lärare?

Hösten 2016 startade Lunds universitet sin egna ämneslärarutbildning. Här finns ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller med inriktning mot gymnasieskolan. Historia finns med som andraämne inom vårt lärarprogram. Läs mer om lärarutbildning i historia.

Ämnet historia kan även läsas som fristående kurs utanför ett lärarprogram för en lärarexamen, med fortsatta studier inom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Utbildning på forskarnivå

Institutionen har omfattande forskarutbildning i historia med ca 25 aktiva doktorander. Antagning till forskarutbildning äger rum i samband med att studiestöd utlyses. Det brukar vara stor konkurrens mellan de sökande. Forskarskolan har med få undantag haft utlysningar en gång om året sedan 2001. Studierna omfattar 240 högskolepoäng (4 år vid heltidsstudier). Avhandlingsarbetet beräknas ta 6 terminer (180 högskolepoäng). Kurser om 60 högskolepoäng ingår. Du måste ha förmåga att tillgodogöra sig texter på svenska för att bli antagen till forskarutbildning i historia.

Vid högre seminariet och Forskarskolans internatseminarier diskuteras avhandlingar under arbete och andra texter samt uppträder inbjudna föreläsare. Såväl kursundervisning som seminarieverksamhet är i allmänhet svenskspråkig.

Under de senare åren har genomsnittligen 6 personer disputerat varje år.

Läs mer om forskarutbildningen.

Välkommen till LUX!

En kort introduktionsvideo om vårt LUX-hus för nya studenter