lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

SI-ledare Vt 2018

HISA24, Grundkurs

HISA03, Forntiden, antiken och medeltiden

HISA04, Senmedeltid och tidigmodern tid

HISA05, Modern tid, 1850-2000-tal

 

Frida Gudmundsson

Jag heter Frida, är 25 år och läser ett hopkok av historia, statsvetenskap och genusvetenskap i syfte att bli gymnasielärare. Utöver det har jag ett stort politiskt engagemang och ett intresse för gamla prylar. SI-ledare har jag varit i ett par terminer nu och det är himla kul. Hoppas vi ses!

E-post: frida.gudmundsson.249student.luse

Karl Månsson

Hej, Karl Månsson heter jag och jag är mentor för studenterna på både A-kursen och B-kursen. Jag har tidigare läst fram till kandidatkursen i historia, men just nu studerar jag statsvetenskap för att sätta ihop en examen med historia som huvudämne. Jag ser fram emot att tillsammans med er diskutera och lösa problem med er, oavsett om det gäller tentapluggande eller uppsatsskrivande! Maila gärna om ni har frågor!

E-post: karl.mansson.147student.luse


Nina Davidsson

Hej! Nina heter jag och är inne på min fjärde termin som mentor i historia. Jag har läst historia och statsvetenskap tidigare, och sätter ihop min egen examen genom att nu läsa freds-och konfliktvetenskap. Det ska bli jätteroligt att påbörja en ny termin med er! Tveka inte för att höra av er med frågor och funderingar gällande kursen. Allt gott!

E-post: nina.davidsson.227student.luse 


Filip Samuelsson

Filip är 25 år gammal och studerar just nu statsvetenskap men planerar att ta en kandidatexamen i historia till sommaren. Trots att engagemanget kring Hammarby slukar mycket av fritiden intresserar han sig också för växter, svamp och fotografi. Favoritperioden i historien är helt klart sekelskiftet 1900 och perioden fram till första världskriget men processer över större tidsspann och imperialismens tidsålder är också något som gärna hamnar under luppen.

E-post: filip.samuelsson.240student.luse

 

HISA25, Fortsättningskurs

HISA35, Fortsättningskurs (Kandidatprogram i historia)

HISA26, Grundkurs och fortsättningskurs

ÄHID03, Historia 3 (Lärarprogram)


Karl Månsson
E-post: karl.mansson.147student.luse

Hej, Karl Månsson heter jag och jag är mentor för studenterna på både A-kursen och B-kursen. Jag har tidigare läst fram till kandidatkursen i historia, men just nu studerar jag statsvetenskap för att sätta ihop en examen med historia som huvudämne. Jag ser fram emot att tillsammans med er diskutera och lösa problem med er, oavsett om det gäller tentapluggande eller uppsatsskrivande! Maila gärna om ni har frågor!

Frida Gudmundsson

Jag heter Frida, är 25 år och läser ett hopkok av historia, statsvetenskap och genusvetenskap i syfte att bli gymnasielärare. Utöver det har jag ett stort politiskt engagemang och ett intresse för gamla prylar. SI-ledare har jag varit i ett par terminer nu och det är himla kul. Hoppas vi ses!

E-post: frida.gudmundsson.249student.luse

 

Mentorshandledare

Anna Wallette

E-post: studievagledarehist.luse

Vill du jobba som SI-ledare?