lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studentinformation

På de här sidorna finner du information om det som är relevant för dig som är, eller vill bli, student på Historiska institutionen.

Hittar du inte den information du söker så hjälper vår studievägledare gärna till.

Vill du studera historia hos oss?

Läs mer om vårt utbud och om antagning.

Ny student

Som student hos oss kommer du möta flera olika personer. Vi finns här för din skull och du är alltid välkommen att kontakta oss.

Till vår studievägledare går du när du har frågor om studieval. Studierektor ansvarar för kursutbud.

Utbildningsadministratören hjälper dig med praktiska frågor rörande registrering, betyg, studieintyg m.m.

I receptionen som ligger i huvudfoajén kan du köpa kompendier, köpa parkeringsbiljett, få ut salstentor efter rättning och få studieintyg (för öppettider, se receptionens hemsida).

Är det någonting kring examinationen eller annat som hör ihop med en kurs kan du kontakta läraren.

Som ny student i Lund har du mycket att sätta dig in i, allt från upprop och registrering till studieupplägg och inköp av kurslitteratur kan vara helt nytt.

Är det specifika frågor om att läsa vid Historiska institutionen kan du nog finna svaren på sidan Studera historia – från A till Ö.

Du bör också finna svar på de mest grundläggande frågorna som du kan ha som ny student på Lunds universitets sida.

En sammanfattning av viktig information från introduktionsmötena finns i vår lathund.

Utbildningsadministratör

Ingegerd Christiansson
Telefon: 046-222 79 60
E-post: Ingegerd.Christianssonhist.luse

Studievägledare

Anna Wallette
Telefon: 046-222 79 62
E-post: Anna.Wallettehist.luse

Studierektor Grundnivå

Marie Lindstedt Cronberg
Telefon 046–222 79 70
E-post: Marie.Lindstedt_Cronberghist.luse

Studierektor avancerad nivå och forskarutbildning

Svante Norrhem
Telefon 046–222 41 92
E-post: svante.norrhemhist.luse

Prefekt

Henrik Rosengren
Telefon: 046–222 79 18
E-post: henrik.rosengrenhist.luse