lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontakt - Historia

  Hitta till institutionen:

  Besöksadress

  Helgonavägen 3
  223 62 Lund

  Telefon

  046-222 79 60

  Leveransadress

  Historiska institutionen
  LUX
  Helgonavägen 3, entré D
  223 62 Lund

  Postadress

  Box 192
  221 00 Lund

  Hämtställe

  30

  Faktureringsadress

  Lunds universitet
  Historiska institutionen, 500041
  Box 188
  221 00 Lund

  Studentrådet

  Bibliotek

  Anställda

  LUCAT

  Prefekt

  Henrik Rosengren

  Utbildningsadministratör

  Ingegerd Christiansson

  Studievägledare

  Anna Wallette

  Studierektor grundnivå

  Marie Lindstedt Cronberg

  studierektor forskarutbildning och avancerad nivå

  Ulf Zander

  Ekonom

  Christine Malm

  IT-frågor och nätbaserade kurser

  Kenneth Johansson