lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskare

Historia

Peter Andersson, forskare

046–222 79 52

Lars Berggren, professor

046–222 79 64

Andres Brink, forskare

Lars Edgren, professor

046–222 79 57

Kristoffer Ekberg, forskare

Martin Ericsson, forskare

Kristian Gerner, professor emeritus

046–222 32 29

Harald Gustafsson, professor

046–222 79 66

Dick Harrison, professor

046–222 79 53

Emma Hilborn, forskare

046–222 79 52

Ulrika Holgersson, forskare

046–222 32 74

Klas-Göran Karlsson, professor

046–222 79 50

Wiebke Kolbe, professor

046–222 79 72

David Larsson Heidenblad, forskare

046–222 79 79

Svante Norrhem, universitetslektor

046–222 41 92

Magnus Olofsson, forskare

Sverker Oredsson, professor emeritus

046–222 30 49

Bodil Persson, forskare

Cecilia Riving, forskare

046–222 79 79

Henrik Rosengren, docent

046–222 79 18

Göran Rystad, professor emeritus

046–222 30 48

Kim Salomon, professor

046–222 79 55

Hanne Sanders, professor

046–222 32 95

Maria Småberg, forskarassistent

046–222 30 46

Johan Stenfeldt, forskare

046–222 79 69

Sven Tägil, professor emeritus

046–222 30 48

Eva Helen Ulvros, professor

046–222 03 73

Hans Wallengren, forskare

046–222 03 64

Anna Wallette, forskare

Yvonne Maria Werner, professor

046–222 01 56

Ulf Zander, professor

046–222 79 61

Eva Österberg, professor emerita

046–222 30 49

Johan Östling, biträdande universitetslektor

046–222 79 63

Joachim Östlund, forskare

046–222 79 65