lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskare på film

Videor med våra forskare

Helén Persson, Historia i futurum

Tage Danielsson skrev: ”Den som inte ser bakåt när han går framåt måste se upp”. Hur kan historiska kunskaper, i en tid av ständig omvandling, rusta oss för färden mot en okänd framtid? Hur kan studier i historia orientera oss mellan känt och okänt, så att vi genom att se bakåt kan gå framåt? Hur blir historien känd och hur känner vi historien: som vetenskap och som livs-och erfarenhetsvärld? Hur kan något distanserat och okänt bli något nära och känt? Inspelat på HT-dagarna 2018.

Ulf Zander, Tillbaka till framtiden? Robocop och Detroit som dystopi

Ulf Zander som är professor i historia fokuserar på den första Robocop-filmen från 1987, nyinspelningen från 2014 och, inte minst, staden Detroit som dystopiskt exempel men också som en reell plats. 1987 var Detroit en välmående stad, vilket innebar att stora delar av inspelningen förlades till Dallas. 2014 var situationen en helt annan, vilket bland annat föranledde Detroitbor att föreslå uppförandet av en Robocopstaty som substitut för de poliser som de sällan ser. Inspelat på HT-dagarna 2017.

Youtube -Tillbaka till framtiden?

Eva Österberg Tro och bevis. Miraklernas paradox

Eva Österberg är en av landets mest framstående historiker. Hon har starkt bidragit till att svenska historiker från 1990-talet och framåt återupptäckt religionens roll i historien. I åtskilliga böcker har hon öppnat det förflutnas existentiella dimensioner. Religionens, och kanske särskilt den lutherska teologins inflytande på de tidigmoderna mentaliteterna behandlas i flera av hennes verk. Teologiska fakulteten vid Lunds universitet utsåg henne till mottagare av Anders Nygrenpriset 2017. Nygrenprisföreläsning inspelat 2017.

Stefan Eklöf Amirell, Pärlor och pirater

Stefan Eklöf Amirell har studerat hur pirater i Sydostasien bedrev sjöröveri under kolonialmakterna Spanien och senare USA och hur kolonisatörerna hanterade konflikterna. Här berättar han om en av de mest ökända piraterna, Jikiri, som härjade i södra Filippinerna i början på 1900-talet. Vilka paralleller kan man dra till dagens konflikter och vad lever kvar idag? Inspelat på HT-dagarna 2016.

UR-Play -Pärlor och pirater

Maria Karlsson, Om folkmord och förnekelse

Folkmord är en konflikt som sällan upphör för att kriget slutar eller för att en diktator dör, säger Maria Karlsson, doktorand vid Lunds universitet. Här berättar hon om Förintelsen och folkmordet på armenier i Osmanska riket och förnekelsekulturerna som följt dessa folkmord. Inspelat på HT-dagarna 2016.

UR-Play - Om folkmord och förnekelse

Björn Lundberg, Nyårskravallerna i Malmö – Sveriges första ungdomsupplopp?

Inspelat på HT-dagarna 2016.

YouTube - Nyårskravallerna i Malmö

Lars Edgren, Socialism, kommunism och revolution – Sverige 1848

Inspelat på HT-dagarna 2016.

YouTube - Socialism, kommunism och revolution

Peter K. Andersson, Vad skiljer en galning från ett geni?

Historieforskaren Peter K. Andersson har fördjupat sig i bygdeoriginal från den skånska landsbygden. Han föreläser om halvgalna kufar som har mycket gemensamt med dem som åstadkommit viktiga uppfinningar. Bland andra berättar han om Anders "Balzac" Olsson som levde i Perstorp på 1800-talet och ville bygga en ättiksfabrik i miniatyr och om Kuska-Otto som jobbade med en mystisk flygmaskin. Inspelat på HT-dagarna 2015.

UR-Play - Vad skiljer en galning från ett geni?