lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskarstuderande

Historia

Maria Karlsson

046–222 48 76

Fredrika Larsson

046–222 78 46

Valter Lundell

046–222 14 25

Martin Möller Rasmussen

046–222 14 25

Helén Persson

046–222 03 63

Marianne Sjöland

046–222 03 63

William Wickersham

046–222 14 25

Martin Wilson

046–222 03 63


Forskarskolan i historia

Fredrik Egefur

046–222 14 25

Kerstin Hundahl

046–222 14 25

Victor Pressfeldt

046–222 78 46

Emma Severinsson

046–222 78 46

Niklas Svensson

073–931 20 34