lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Doktorandinformation

Här hittar du som doktorand på historiska institutionen information kring dina forskarstudier, länkar och blanketter till individuell studieplan, förlängning (fortsatt studiestöd) och löneförhöjning på HT:s doktorandsidor. Information finns även på Lunds universitets forskarutbildningssidor. För att hitta din individuella studieplan så loggar du in på HT:s intranät med din Lucat-identitet.

Kurser

Teorikurs

Forskarskolan i historia ger under vårterminen 2015 en teorikurs. Kursen handlar om teoribildningar och analytiska perspektiv. Den vänder sig till doktorander som befinner sig i inledningsskedet av forskarutbildningen. Målet är att deltagarna dels ska utöka sina historieteoretiska kunskaper och fördjupa sin analytiska reflexion över det egna avhandlingsarbetet, dels höja sin generella forskningskompetens och historievetenskapliga allmänbildning. Detta sker genom att deltagarna tar del av aktuella historievetenskapliga forskningsdebatter, analyserar nyare avhandlingar i historia med tonvikt på teoretiska perspektiv samt studerar klassiker på fältet.

Se länken nedan till Forskarskolans kurser.

Kursansvariga är Yvonne Maria Werner, LU och Maria Sjögren, GU

Kursperiod är mars

Anmälan görs till Stefan Nyzell.

 

Anställd vid Lunds universitet

Som doktorand är det viktigt att du vet vad det innebär att vara anställd vid Lunds universitet. Ta därför del av den viktiga information som finns i länkarna nedan, inte minst om de olika rättigheter som är förknippade med anställning. På personalenhetens hemsida hittar du blanketter du kan behöva exempelvis vid sjukskrivning, ledighet för sjukt barn.

Doktorandfackliga sidor

Doktorandkår och doktorandråd tillvaratar doktorandernas intressen i förhållande till universitet och området. På kårens hemsida kan du också hitta information angående doktorandens rättigheter och skyldigheter under studietiden.

Övriga länkar:
Inför disputation: