lu.se

Nationella forskarskolan i historiska studier

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Verksamhet

Forskarskolans verksamhet innefattar aktiviteter inom forskarutbildningssamarbetet mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Södertörns högskola och aktiviteter inom det nationella nätverket.

Bredvid finner du information om stående inslag i forskarskolans verksamhet liksom mer tillfälliga aktiviteter.

Partner

Göteborgs universitet
Malmö högskola
Linnéuniversitetet
Södertörns högskola