lu.se

Nationella forskarskolan i historiska studier

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Verksamhet

Forskarskolans verksamhet innefattar aktiviteter inom forskarutbildningssamarbetet mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Södertörns högskola och aktiviteter inom det nationella nätverket.

Bredvid finner du information om stående inslag i forskarskolans verksamhet liksom mer tillfälliga aktiviteter.

Kontaktinformation

Föreståndare: Hanne Sanders

Studierektor: Svante Norrhem

Biträdande studierektor: Maria Småberg

Utbildningskoordinatorer: Kajsa Brilkman och Hans Wallengren

Övrig administrativ personal: Barbro Bergner

Partner

Göteborgs universitet
Malmö högskola
Linnéuniversitetet
Södertörns högskola