lu.se

Nationella forskarskolan i historiska studier

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Doktorand

Är du doktorand i forskarskolan eller vill du bli? Här hittar du den information du behöver.

Forskarskolans doktorander

Disputerade inom Forskarskolan finns längst ner på sidan.

Placering i Lund:

Placering i Malmö:

Placering i Södertörn:

Placering i Växjö:

Placering i Göteborg:

 

Doktorander som deltar i FS:s aktiviteter sedan HT 2014, men inte är finansierade av FS:

 

Disputerade: 

Stefan Persson disputerade som förste Forskarskoledoktorand den 1 oktober 2005 med avhandlingen Kungamakt och bonderätt. Om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525–1640.

Sara Edenheim  disputerade den 10 december 2005 med avhandlingen  Begärets lagar. Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi.

Mikael Tossavainen disputerade den 30 maj 2006 på avhandlingen Heroes and Victims. The Holocaust in Israeli Historical Consciousness.  

Henrik Rosengren disputerade den 22 september 2007 på en avhandling om tonsättaren och musikkritikern Moses Pergament [1893–1977], "Judarnas Wagner". Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920–1950.

Victor Lundberg disputerade den 15 december 2007 med avhandlingen Folket, yxan och orättvisans rot. Betydelsebildning kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887–1902.

Tommy Gustafsson disputerade den 12 januari 2008 på avhandlingen En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet.

Jesper Johansson, disputerade den 19 september 2008 med avhandlingen ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här”. Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945–1981.

Christina Jansson disputerade den 26 september 2008 med avhandlingen Maktfyllda möten i medicinska rum. Debatt, kunskap och praktik i svensk förlossningsvård 1960–1985.

Anne Hedén disputerade den 13 oktober 2008 med avhandlingen Röd stjärna över Sverige. Folkrepubliken Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen.

Cecilia Riving disputerade den 15 november 2008 med avhandlingen avhandlingen Icke som en annan människa. Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft.

Magnus Olofsson  disputerade den 5 december 2008 med avhandlingen Tullbergska rörelsen. Striden om den skånska frälsejorden 1867–1869.

Johan Östling disputerade den 6 december 2008 med avhandlingen Nazismens sensmoral. Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning.

Christian Widholm disputerade fredagen den 12 december 2008 på avhandlingen Iscensättandet av Solskensolympiaden. Dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 1912.

Ainur Elmgren disputerade fredagen den 19 december 2008 på avhandlingen Den allrakäraste fienden. Svenska stereotyper i finländsk press 1918–1939.

Andrés Brink Pinto disputerade fredagen den 16 januari 2009 på sin avhandling Med Lenin på byrån. Normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921–1939.

Helena Tolvhed disputerade lördagen den 24 januari 2009 på sin avhandling Nationen på spel. Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948–1972.

Lennart Karlsson disputerade lördagen den 31 januari 2009 på sin avhandling Arbetarrörelsen, Folkets hus och offentligheten i Bromölla 1905–1960.

Stefan Nyzell disputerade fredagen den 5 februari 2010 med avhandlingen  "Striden ägde rum i Malmö": Möllevångskravallerna 1926. En studie av politiskt våld i mellankrigstidens Sverige

Louise Sebro disputerade fredagen den 12 mars 2010 på sin avhandling Mellem afrikaner og kreol. Etnisk identitet og social navigation i Dansk Vestindien. 

Simon Larsson disputerade fredagen den 7 maj 2010 på sin avhandling Intelligensaristokrater och arkivmartyrer. Normer för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900–1945.

Vanja Lozic disputerade fredagen den 4 juni 2010 på sin avhandling I historiekanons skugga: Historieämne och idenitfikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle.

Marie Eriksson disputerade fredagen den 18 juni 2010 på sin avhandling Makar emellan. Äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska arenor, 1810-1880.

Anna Hedtjärn Wester disputerade fredagen den 17 september 2010 på sin avhandling Män i kostym. Prinsar, konstnärer och tegelbärare vid sekelskiftet 1900.

Malin Gregersen disputerade fredagen den 8 oktober 2010 på sin avhandling Fostrande förpliktelser. Representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft.

Magnus Linnarsson disputerade fredagen den 29 oktober 2010 på sin avhandling Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden.

Johanna Ringarp disputerade fredagen den 18 mars 2011 på sin avhandling Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling.

Carolina Jonsson Malm  disputerade fredagen den 29 april 2011 på sin avhandling Att plantera ett barn. Internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik.

Fredrik Håkansson disputerade måndagen den 13 juni 2011 på sin avhandling Standing up to a Multinational Giant. The Window Glass Workers´International Mobilization against Compaigne de Saint-Gobain in 1969.

Christina Douglas disputerade fredagen den 23 september 2011 på sin avhandling Kärlek per korrespondens. Två förlovade par under andra hälften av 1800-talet.

Martin Kjellgren disputerade den 7 oktober 2011 på sin avhandling Taming the Prophets. Astrology, Orthodoxy and the World of God in Early Modern Sweden.

Anna Rosengren disputerade fredagen den 16 december 2011 på sin avhandling Åldrandet och språket. En språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875-1975.

Åsa Bengtsson disputerade fredagen den 20 januari 2012 på sin avhandling Nyktra kvinnor. Folkbildare och politiska aktörer. Vita bandet 1900–1930.

Anna Nilsson disputerade fredagen den 10 februari 2012 på sin avhandling Lyckans betydelse. Sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck.

Anna Alm disputerade fredagen den 8 juni 2012 på sin avhandling Upplevelsens poetik. Slöjdseminariet på Nääs 1880–1940.

Rasmus Fleischer disputerade den 17 september på sin avhandling Musikens politiska ekonomi. Lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925-2000.

Andreas Tullberg disputerade den 5 oktober på avhandlingen 'We are in the Congo now'. Sweden and the Trinity of Peacekeeping during the Congo Crisis 1960–1964. Opponent var Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet.

Matilda Svensson disputerade den 9 november 2012 på sin avhandling När något blir annorlunda. Sjukdomsberättelser och meningsskapande kring Polio. Opponent var fil. dr. Per Axelsson, Umeå universitet.

Peter K Andersson disputerade den 14 december 2012 på sin avhandling The Constable and the Crowd. Street Life in Late Victorian London. Opponent var Richard Dennis.

Mikael Häll disputerade den 15 mars 2013 på sin avhandling Skogsrået, näcken och Djävulen. Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige. Opponent var Marie Lennersand.

Johan Stenfeldt disputerade den 22 mars 2013 på sin avhandling Dystopiernas seger. Totalitarism som orienteringspunkt i efterkrigstidens svenska idédebatt. Opponent var Jonas Hansson.

Maria Nyman disputerade den 5 juni 2013 på sin avhandling Resandets gränser. Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet. Opponent var Hanna Hodacs.

Kajsa Brilkman disputerade den 11 oktober 2013 på sin avhandling Undersåten som förstod. Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen. Opponent var Mats Hallenberg.

Isak Hammar disputerade den 18 oktober 2013 på sin avhandling Making Enemies. The Logic of Immorality in Ciceronian oratory. Opponent var Catharine Edwards.

Emma Hilborn disputerade den 4 april 2014 på sin avhandling Världar i Brand. Fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press. Opponent var Sofi Qvarnström.

Pål Brunnström disputerade den 5 december 2014 på sin avhandling Ägare och kapital. Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939. Opponent var Birgitta Jordansson.

Joakim Glaser disputerade den 25 september 2015 på sin avhandling Fotboll från Mielke till Merkel – Kontinuitet, brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland. Opponent var Christer Ericsson.

Bonnie Clementsson disputerade 29 april 2016 på sin avhandling Förbjudna förbindelser. Föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-1940. Opponent var Karin Hassan Jansson.

David Rosenlund disputerade 28 oktober 2016 på sin avhandling History Education as Content, Methods or Orientation? A Study of Curriculum Prescriptions,Teacher-made Tasks and Students Strategies. Opponent var Andreas Körber.

Kristoffer Ekberg disputerade 16 december 2016 på sin avhandling Mellan flykt och förändring. Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö. Opponent var Helena Hill.

Robin Ekelund disputerade 17 december 2017 på sin avhandling Retrospektiva modernister - Om historiens betydelse för nutida mods. Opponent var Tine Damsholt.

Vahagn Avedian disputerade 9 juni på avhandlingen Knowledge and Acknowledgement. The Politics of Memory of the Armenian Genocide. Opponent var Erik Sjöberg.

 

Licentiatsexamen:

Carina Renander försvarade den 10 januari 2007 sin licentiatsavhandling Förförande fiktion eller historieförmedling? Arn-serien, historiemedvetande och historiedidaktik

Kontaktinformation

Föreståndare: Hanne Sanders

Studierektor: Svante Norrhem

Biträdande studierektor: Maria Småberg

Utbildningskoordinatorer: Kajsa Brilkman och Hans Wallengren

Övrig administrativ personal: Barbro Bergner

Partner

Göteborgs universitet
Malmö högskola
Linnéuniversitetet
Södertörns högskola