TILLBAKS      

Publikationer

Steven Dahl, Folkmord som film. Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie, Lund 2013


Lars Andersson Hult, Att finna mening i ett historieprov. En studie om mer eller mindre utvecklat historiemedvetande, Lund 2012


Axel Hultman, Lokalhistoria i norsk och svensk skola. Historiekulturella perspektiv, Bilagor, Lund 2012


Cathrin Backman Löfgren, Att digitalisera det förflutna. En studie av gymnasieelevers historiska tänkande, Lund 2012


Kerstin Berntsson, Spelar släkten någon roll? ”Den lilla historien” och elevers historiemedvetande, Lund 2012


Magnus Grahn, Möbelrike i tiden. Om historiebrukets betydelse för
identifikationsprocessen i en näringslivsregion
, Lund 2011


Per Gunnemyr, Likvärdighet till priset av likformighet? En studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia, Lund 2011


Arndt Clavier, ”Mänsklighetens största problem genom alla tider". En receptionsstudie av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969, Lund 2011


Marianne Sjöland, ”Historia i magasin” - En studie av tidskriften Populär Historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk, Lund 2011


Joakim Glaser, Med muren i backspegeln - Nationens betydelse för ungas identitetsskapande i östra Tyskland, Lund 2011


Anna Nordqvist, Nu er vi ikke mere Piger - Identitetsprocesser bland svenska tjänstekvinnor i Köpenhamn 1880-1920, Lund 2011


Fredrik Alvén, ”Historiemedvetande på prov” - En analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia, Lund 2011


Bo Persson, ”Mörkrets hjärta i klassrummet” - Historieundervisning och elevers uppfattningar om förintelsen, Lund 2011


Per Höjeberg, ”Utmanad av ondskan” - Den svenska lärarkåren och nazismen 1933-1945, Lund 2011


Valter Lundell, ”Den goda tanken och den onda erfarenheten” - Om den kommunistiska brottshistoriens omstridda plats i den svenska historiekulturen, Lund 2011


Maria de Laval, ”Det känns inte längre som det var länge sedan” - En undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande, Lund 2011


David Rosenlund, Att hantera historia med ett öga stängt. Samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter, Lund 2011


Historia på väg mot framtiden, Per Eliasson, Klas-Göran Karlsson, Henrik Rosengren & Charlotte Tornbjer (red), Lund 2010


Kontaktuppgifter:

Utbildningskoordinator Henrik Rosengren
Forskarskolan i historia och historiedidaktik
Historiska institutionen, Lunds universitet
Box 2074
220 02 Lund
tel: 046-222 79 54
epost: