START
UTBILDNING
INTERNT
Strartsida
Information
Forskningsplan
Utlysning
Ansökningsblankett
Personal
Licentiander

Publikationer
 


Välkommen till Forskarskolan i historia och historiedidaktik


© Leopoldo Iorizzo 2009
  Högupplöst bild för publikationer
(tif-format, högerklicka och välj Spara som)

Forskarskolan är en statlig fortbildningssatsning för historielärare inom ramen för det så kallade Lärarlyftet. Den bedrivs som ett samarbete mellan Historiska institutionen vid Lunds universitet och Historiska studier inom individ och samhälle vid Lärarutbildningen vid Malmö högskola. 24 historielärare har antagits, 14 med placering i Lund och 10 i Malmö. Målet för de antagna efter 2.5 års forskarstudier är en filosofie licentiatexamen. Forskningen bedrivs på 80% och resterande 20% utgörs av tjänstgöring på skolor. Den 12 januari invigdes forskarskolan av Lunds universitets tidigare rektor Göran Bexell och Malmö Högskolas rektor Lennart Olausson. På dessa sidor hittar du mer information.

Licputationer vid FIHD VT 2012

Fredagen den 13 april kl. 10.15 licputerar Cathrin Backman Löfgren (Lund) på licentiatavhandlingen Att digitalisera det förflutna. En studie av gymnasieelevers historiska tänkande. Fakultetsopponent är Christopher Collstedt, Lunds universitet. Sal 3, historiska institutionen, Lunds universitet.

Fredagen den 27 april kl 13.15 licputerar Kerstin Berntsson (Malmö) på licentiatavhandlingen Spelar släkten någon roll? ”Den lilla historien” och elevers historiemedvetande. Fakultetsopponent är Thord Strömberg, Örebro universitet. Sal C 231, Orkanen, Malmö högskola.

Licputationer vid FIHD VT 2011

Fredagen den 10 juni kl 13.15 licputerar David Rosenlund (Malmö) på licentiatavhandlingen Att hantera historia med ett öga stängt. Samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter. Fakultetsopponent är professor Arja Virta, Åbo universitet.

Onsdagen den 15 juni kl 10.15 licputerar Maria de Laval (Lund) på licentiatavhandlingen ”Det känns inte längre som det var länge sedan”. En undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande. Fakultetsopponent är fil dr Cecilia Axelsson, Malmö högskola.

Fredagen den 17 juni kl 10.15 licputerar Valter Lundell (Lund) på licentiatavhandligen Den goda tanken och den onda erfarenheten. Om den kommunistiska brottshistoriens omstridda plats i den svenska historiekulturen. Fakultetsopponent är fil dr Conny Mithander, Karlstad universitet.

Måndagen den 20 juni kl 13.15 licputerar Fredrik Alvén (Malmö) på licentiatavhandlingen Historiemedvetande på prov. En analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia. Fakultetsopponent är fil dr Martin Stolare, Karlstad universitet.

Tisdagen den 21 juni kl 13.15 licputerar Per Höjeberg (Lund) på licentiatavhandlingen Utmanad av ondskan. Den svenska lärarkårens och nazismen 1933–1945. Fakultetsopponent är fil dr Martin Alm, Århus Universitet.

Onsdagen den 22 juni kl 13.15 licputerar Bo Persson (Malmö) på licentiatavhandlingen Mörkrets hjärta i klassrummet. Historieundervisning och elevers uppfattningar om förintelsen. Fakultetsopponent är fil dr Niklas Ammert, Linnéuniversitetet.


Licputationerna i Lund äger rum i sal 3, (Historiska institutionen) och i Malmö i sal D 138 (Orkanen, Malmö högskola)

Licputationer vid FIHD HT 2011

Fredagen den 9 september kl 10.15 licputerar Joakim Glaser (Malmö) på licentiatavhandlingen Med muren i backspegeln. Nationens betydelse för ungas identitetsskapande i östra Tyskland. Fakultetsopponent är Jimmy Engren, Linnéuniversitetet

Fredagen den 9 september kl 14.15 licputerar Anna Nordqvist (Malmö) på licentiatavhandlingen ”Nu er vi ikke mere Piger”. Identitetsprocesser bland svenska tjänstekvinnor i Köpenhamn 1880-1920. Fakultetsopponent är Jesper Johansson, Linnéuniversitetet

Lördagen den 29 oktober kl 10.15 licputerar Marianne Sjöland (Lund) på licentiatavhandlingen Magasin laddat med historia. En studie av tidskriften Populär Historia och av kommersiellt historiebruk. Fakultetsopponent är Niels Kayser Nielsen, Aarhus universitet

Onsdagen den 23 november kl 13.15 licputerar Per Gunnemyr (Malmö) på licentiatavhandlingen Externa prov i historia. En studie av hur svenska och finländska historielärare uppfattar att de påverkas av externa prov i historia. Fakultetsopponent är Sirkka Ahonen, Helsingfors universitet. OBS! Sal D 222 MAH

Fredagen den 2 december kl 13.15 licputerar Arndt Clavier (Lund) på licentiatavhandlingen ”Mänsklighetens största problem genom alla tider.” En receptionsstudie av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969. Fakultetsopponent är Carina Rönnqvist, Umeå universitet

Fredagen den 16 december kl 13.15 licputerar Magnus Grahn (Lund) på licentiatavhandlingen Möbelrike i tiden. Om historiebrukets betydelse för identifikationsprocessen i en näringslivsregion. Fakultetsopponent är Tomas Germundsson.


Licputationerna i Lund äger rum i sal 3, (Historiska institutionen) och i Malmö i sal D 138 (Orkanen, Malmö högskola)


Kontaktuppgifter:

Utbildningskoordinator Henrik Rosengren
Forskarskolan i historia och historiedidaktik
Historiska institutionen, Lunds universitet
Box 2074
220 02 Lund
tel: 046-222 79 18
epost: