lunduniversity.lu.se

Department of History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Termin 3 - Fördjupningskurs

Ansökan och registrering

  • Som programstudent ska du inte söka till fördjupningskursen.
  • Vid terminstart utförs en behörighetskontroll. 
  • Du ska själv registrera dig på kursen, detta gör du från ditt studentkonto (instruktioner hittar du i vänstermenyn). Uppfyller du inte behörigheten kommer du inte att kunna registrera dig på kursen.
  • Kan du inte registrera dig ska du kontakta vår utbildningskoordinator.

Tänk på att registreringen är avgörande för att du ska få studera den här terminen, den ligger till grund för att du ska kunna delta i utbildningen och få medel från CSN.